Czwartek, 29 października
Imieniny: Wioletty, Jacka
Czytających: 1782
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

W Wałbrzychu też możesz usunąć azbest – trwa nabór wniosków

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 5 stycznia 2018, 6:46
Autor: red
Fot. UM Wałbrzych
Pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie). Skorzystaj z dofinansowania i przystąp do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha”.

Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i chcesz się ich pozbyć – złóż wniosek do 20 stycznia 2018 r. o pomoc na realizację przedmiotowych prac (dotacja).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy:

1. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy.
2. Jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

1. lokalizacja obiektu budowlanego lub składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
2. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
3. złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Finansowaniu podlegają koszty związane z realizacją prac w zakresie obejmującym:

1. demontaż elementów nieruchomości zawierających azbest, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,

2. przygotowania zdemontowanych elementów nieruchomości, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz refinansowaniu wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych już przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wałbrzych finansuje zadanie w wysokości 100% wartości usługi brutto, w ramach środków:

1. 85% kosztów zostanie pokrytych z uzyskanego przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

2. 15% kosztów zostanie pokrytych z budżetu Gminy Wałbrzych.

Nabór wniosków odbywać się będzie w każdym roku kalendarzowym, w terminach podawanych do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu.

Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Wałbrzych, przechodzą na kolejny rok.

Wszelkie informacje dostępne na stronie http://www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu lub w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości przy ul. Kopernika 2 – I piętro, pokój 117, tel. (74) 66 55 218.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group