Środa, 21 października
Imieniny: Urszuli, Jakuba
Czytających: 2086
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wakacje ogłoszone oficjalnie

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 25 czerwca 2010, 22:02
Aktualizacja: Sobota, 26 czerwca 2010, 8:32
Autor: Sven
Wakacje to długo oczekiwany moment dla uczniów
Fot. Sławomir Pawlik
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 odbyło się Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego. Przybyło wielu zacnych gości z Prezydentem Piotrem Kruczkowskim i Infułatem Księdzem Julianem Źrałką na czele.

W obecności Pocztu Sztandarowego Szkoły odśpiewano Hymn Narodowy i szkolny. Prezydent Kruczkowski powitał wszystkich zebranych a następnie przedstawił prezentację osiągnięć Miasta w dziedzinie remontów i termoizolacji wałbrzyskich szkół.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nagród najlepszym uczniom podstawówek i gimnazjów. Było ich trzydzieścioro. Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Owacje godne występu otrzymali uczniowie prezentujący wakacyjny program artystyczny, szczególnie podobał się występ oddziału przedszkolnego, skupiającego dzieci pochodzenia romskiego. Ostatnim punktem programu było otwarcie miejsca zabaw „Radosnej szkoły”.

Bycie prymusem zobowiązuje. Oni jako ostatni rozpoczęli zasłużone wakacje. Poniżej prezentujemy charakterystyki wszystkich wyróżnionych uczniów:
Szkoły Podstawowe:

Kinga Matyjewska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - uczennica bardzo sumienna, pilna i pracowita. Osiągnęła wynik 37 punktów ze Sprawdzianu Szóstoklasisty. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, koleżeńska, niezwykle solidna. Wśród rówieśników cieszy się ogromną sympatią.. Reaguje na niewłaściwe zachowanie swoich kolegów. W reakcjach z osobami dorosłymi wykazuje takt i kulturę osobistą.. Chętnie i często pomaga potrzebującym, od 3 lat aktywnie działa w klubie „Ósemeczka”. Wykazała się aktywnością w pracach na rzecz samorządu uczniowskiego, przez dwa lata wchodziła w skład Prezydium. Reprezentowała szkołę poprzez udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na szczeblu miejskim, powiatowym i krajowym. Jest uczennicą o bogatej osobowości, osobą pogodną, skromną, jej postępowanie może być wzorem do naśladowania dla innych.

Marta Kunach - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 - jest dziewczynką bardzo aktywną społecznie. Działa w szkolnym klubie „Szczeniaczek”. Jest przewodniczącą szkoły, pomaga uczniom słabszym w nauce. Jest redaktorką szkolnej gazetki 5/6. Marta uwielbia zwierzęta, jeździ konno. Uzdolnienia plastyczne dziewczynki wybiegają ponad przeciętne i często są prezentowane podczas konkursów plastycznych.
Mikołaj Buczel - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 - Mikołaj jest chłopcem bardzo inteligentnym i oczytanym. Stanowi wzór do naśladowania. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, z sukcesami bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Jego wiedza znacznie wykracza poza program realizowany na zajęciach. Mikołaj interesuje się fauną i florą.. Przyroda jest jego pasją. Obecnie próbuje swoich sił na polu literackim pisząc książkę. Swój światopogląd rozwija również poprzez trening sztuk walki, zgłębiając tajniki filozofii Aikido. Korzystając z osiągnięć starożytnych cywilizacji Wschodu chłopiec chętnie i z pasją wykonuje orgiami. Uwagę Mikołaja zwracają również wielkie sukcesy małych ludzi. Uczeń jest niezwykle skromną osobą. Mimo znacznych sukcesów na co dzień koleżeński i sympatyczny. Chętnie dzieli się wiedzą. Nigdy nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom. Z radością organizuje gry dydaktyczne oraz stara się zaszczepić swoje pasje wśród rówieśników.
Patrycja Koper - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - brała udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, m.in. z historii, języka polskiego, języka angielskiego, plastyki oraz przyrody. Wzięła także udział w konkursach międzyszkolnych „Disce Puer Junior”, „ZDolny Ślązaczek”, „Być Kimś”, „Pożeracze książek”, „Kronika przeczytanych książek”, ogólnopolskim konkursie „Lubię czytać”, „Wakacyjny list do przyjaciela”. Zajęła III. miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego (2009), I. miejsce w konkursie z informatyki (2008), I. miejsce w konkursie plastycznym „Uwaga! Czerwone światło” (2008), III. miejsce w konkursie przyrodniczym (2008), II. Miejsce w konkursie historycznym „Drogi Polaków do niepodległości” (2009), I. miejsce w konkursie „Zwierzęta naszych lasów” (2010), I. miejsce w konkursie „Przyroda pędzlem malowana” (2008). Uczennica jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Dwunastnica” ukazujący się w PSP 12 i bierze udział w zajęciach koła redakcyjnego. Aktywnie udziela się w życiu szkoły – występowała w jasełkach, apelach i uroczystościach szkolnych. Przez dwa kolejne lata (2007-2009) angażowała się w przygotowania do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii i Kulturze Średniowiecza „Wśród królów i rycerzy” (m.in. brała udział w pokazie mody średniowiecznej, pokazie tańców średniowiecznych). Służy pomocą młodszym uczniom, angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły. Jest odpowiedzialna, twórcza, ambitna i pracowita.

Paulina Szkudlarek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 - Paulina osiąga wysokie wyniki w nauce, bierze udział w różnorodnych konkursach, w których osiąga znaczące wyniki. Ponadto Paulina w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 uzyskała tytuł PRYMUSA SZKOŁY. Paulina jest bardzo pilną, pracowitą uczennicą. Systematycznie pracuje w Szkolnym Kole Redakcyjnym. Jako przewodnicząca klasy jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów klasy. Chętnie pomaga w różnych przygotowaniach po skończonych lekcjach, angażuje się w życie klasy i szkoły.

Kinga Jarosz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 - Kinga stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników, prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej. Wykonuje liczne prace na rzecz społeczności szkolnej i klasowej. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu „Ósemeczka”. Bierze udział w bardzo wielu szkolnych apelach i akademiach oraz w zawodach sportowych. Od sześciu lat należy do sekcji plastycznej w Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. Jej prace są corocznie wystawiane w Galerii Barbórka w Boguszowie-Gorcach oraz w Domu Kultury w Smiricach (Czechy).

Karol Nowacki - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 - Uczeń przez dwa lata aktywnie pełnił różne funkcje w Samorządzie Klasowym. Reprezentował szkołę w licznych konkursach, brał udział w Festiwalu Nauki. Angażował się w organizację bardzo wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. Jest pomysłodawcą i bardzo dobrym organizatorem życia klasy. Chętnie bierze udział we wszelkich akcjach organizowanych przez szkołę.. Lubiany przez rówieśników.

Justyna Jędrzejczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 – Gminny Zespół Szkół nr 2 - Justyna aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły biorąc udział w imprezach i uroczystościach szkolnych. Jest w poczcie sztandarowym szkoły. Koleżeńska, bardzo obowiązkowa i systematyczna.

Sandra Krupa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 - uczennica wszechstronnie uzdolniona. Wyróżnia się kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły. Jako wolontariuszka „Klubu Ośmiu” czynnie uczestniczy w organizowanych akcjach charytatywnych na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Jest zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i redaktorem gazetki szkolnej „Co w szkole 23 piszczy?” Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sandra jest uczennicą utalentowaną muzycznie, reprezentowała szkołę na imprezach środowiskowych, m.in. na Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych i Przedszkolnych, Powiatowym Konkursie Matematycznym „Zostań Mistrzem SUDOKU”, Festynie Rodzinnym w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec Aktywnych Społeczności”.

Weronika Grabowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26 - Zespół Szkół Integracyjnych - Weronika jest koleżeńska i lubiana w gronie rówieśników. Miła, uczynna, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Aktywnie działa na terenie szkoły uczęszczając na zajęcia pozadydaktyczne. Uzdolniona artystycznie śpiewa w chórze szkolnym i uczestniczy w zajęciach koła plastycznego osiągając na tym polu wymierne sukcesy. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentowała szkołę również w konkursach interdyscyplinarnych. Uśmiechnięta, życzliwa i skromna stanowi wzór dla kolegów i koleżanek.

Łukasz Ważny - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 - uczeń wszechstronnie uzdolniony. Brał udział w licznych konkursach na różnych szczeblach odnosząc w nich sukcesy i zdobywając nagrody. Chłopiec ambitny, interesuje się wieloma dziedzinami nauki. Jest pasjonatem kolejnictwa. Łukasz jest bardzo dobrym kolegą, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy. Cechuje go skromność, wrażliwość, nieprzeciętna inteligencja oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej.

Anna Wizerkaniuk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 – uczennica należąca do grona najlepszych uczniów w szkole – osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jest osobą niezwykle skromną i koleżeńską. Angażuje się w życie szkoły, dba o jej wizerunek. Bierze aktywny udział w konkursach, w których odnosi poważne sukcesy. Zawsze wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, pracowitością i silną motywacją do pracy. Anię cechuje wyjątkowa sumienność w podejściu do obowiązków szkolnych. Chętnie udziela pomocy rówieśnikom mającym kłopoty w nauce. Zawsze życzliwa, pogodna i ciesząca się zaufaniem ..Jest uczennicą lubianą w gronie kolegów za jej bezinteresowność i wspaniałomyślność.. Jest inicjatorką wielu cennych inicjatyw. Ania stanowi wzór do naśladowania.

Paweł Brzozowski - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 - Paweł jest uczniem ambitnym i pracowitym. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dzięki czemu buduje pozytywne relacje pomiędzy rówieśnikami. Zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce. Podejmuje liczne działania na rzecz ekologii w szkole i środowisku lokalnym. Reprezentuje społeczność uczniowską w uroczystościach miejskich uczestnicząc w poczcie sztandarowym. Bierze udział w wielu konkursach międzyszkolnych. Jest redaktorem gazetki szkolnej „Dzięcioł” oraz przewodniczącym zespołu klasowego. Jego kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Szkolny Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców oraz zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.

Karolina Szypura - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 - Karolina jest wzorem uczennicy i koleżanki. To dziewczynka o wysokiej kulturze osobistej, jest ambitna i obowiązkowa. Godnie reprezentuje szkołę, pracuje jako wolontariuszka w Szkolnym Klubie Ósemeczek. Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych i konkursach. Jej postawa jest godna naśladowania.

Joanna Rokicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 - uczennica osiąga wysokie wyniki z przedmiotów. Bierze udział w przedmiotowych konkursach wiedzy oraz reprezentuje szkołę na ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych. Pracując w grupie teatralnej „Iskierki” osiąga wyróżnienie i zajmuje pierwsze miejsce w festiwalach sztuki teatralnej. Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, inicjującym i organizującym akcje charytatywne, edukacyjne i wychowawcze na terenie szkoły. Cechuje ją wysoka kultura osobista.

Paulina Szklarczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 – aktywna na terenie szkoły i klasy, bierze udział we wszystkich organizowanych przedstawieniach i imprezach, chętnie bierze udział w różnych konkursach. Koleżeńska, lubiana przez grono rówieśników i nauczycieli. Uczennica osiągnęła w roku szkolnym 2009/2010 najwyższą średnią w szkole.
Gimnazja:

Aleksandra Surdy - Publiczne Gimnazjum nr 1 - uczennica co roku otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym w I półroczu 2009/2010 uzyskała średnią 4,86 w II półroczu uzyskała średnią 5,06 i wzorowe zachowanie. Uczennica wyróżnia się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również swoimi zainteresowaniami i pracą społeczną. Brała udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych z przedmiotów humanistycznych. Jej największą pasją jest język angielski. Do jej największych osiągnięć należą III. miejsce w III Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, IV. miejsce i tytuł Laureata w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego III LO w Wałbrzychu, XV. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ALBUS. Ponadto uczennica brała udział w Olimpiadzie Historycznej, Humanistycznej Lidze Naukowej. W swojej pracy społecznej działa wielokierunkowo. Cyklicznie bierze udział jako wolontariuszka w społecznej akcji „Dziewczynka z zapałkami”. Od roku pracuje społecznie na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Brała udział również w akcjach na rzecz schroniska dla zwierząt.

Aleksandra Antoszkiewicz - Publiczne Gimnazjum nr 2 – Gminny Zespół Szkół nr 2 - uczennica wzorowo wypełnia postanowienia regulaminu szkolnego. Reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, projektach i akcjach. Jest koleżeńska i życzliwa, bezinteresownie pomaga innym uczniom.

Małgorzata Kałużna - Publiczne Gimnazjum nr 3 - wykazuje się wyjątkową aktywnością nie tylko na forum klasy, ale także szkoły. Jest osobą na której mogą polegać zarówno koledzy, jaki i nauczyciele. Uczennica zawsze sumiennie wykonuje powierzone jej zadania, ujawniając przy tym swoje liczne talenty i kreatywność. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, a swoim zachowaniem propaguje właściwą postawę młodego człowieka. Cechuje ją wrażliwość społeczna, która powoduje, że jest zawsze gotowa nieść pomoc. Małgorzata Kałużna jest osobą bardzo lubianą i szanowaną wśród rówieśników, którzy często zwracają się do niej z problemami w nauce. Nie zdarzyło się nigdy, by komuś odmówiła pomocy. Swoją nienaganną postawą wzbudza szacunek wśród rówieśników i nauczycieli. Jest wzorem dla innych uczniów.

Przemysław Kierski - Publiczne Gimnazjum nr 4 - wyróżnia się niezwykłą pracowitością i starannością w zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy. Jest bardzo aktywny. Uczestniczy w wielu zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Mimo, że jest dopiero pierwszy rok gimnazjum aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, włącza się w organizację wielu imprez szkolnych. Jest członkiem Samorządu Szkolnego i Klubu Ośmiu. Swoją postawą motywuje pozostałych uczniów do pracy. Godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach i konkursach szkolnych.

Marta Pietruszka - Publiczne Gimnazjum nr 5 – uczennica bardzo ambitna, operatywna i systematyczna. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, jest kreatywna, odpowiedzialna i obowiązkowa. Chętnie pomaga i wspiera swoje koleżanki i kolegów, skutecznie udzielając się w pracach szkolnego wolontariatu. Podejmuje działania wykraczające poza obowiązki szkolne, uczestnicząc z sukcesem w zajęciach z języka francuskiego oraz „Uniwersytetu I-ego Wieku”. Wypełnia wszelkie powierzone jej zadania i obowiązki, angażuje się całkowicie w działalność społeczną.

Justyna Cebula - Publiczne Gimnazjum nr 6 - najlepsza uczennica w klasie, od 3 lat ma średnią ocen powyżej 5,0. Justyna cieszy się dużą sympatią i zaufaniem wśród kolegów i koleżanek z klasy, od 3 lat pełni różne funkcje w samorządzie klasowym - skarbnika, przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego. W tym roku szkolnym została przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Wszystkie te funkcje pełniła i pełni z ogromnym zaangażowaniem ze swojej strony i skutecznie mobilizuje do pracy innych uczniów zarówno w klasie jak i w szkole. Pod jej kierunkiem Samorząd Szkolny przeprowadził wiele akcji charytatywnych, zorganizował liczne konkursy i zabawy dla uczniów naszej szkoły. Justyna podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych śpiewa w chórze i recytuje poezje, zawsze godnie reprezentując szkołę. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Posiada bardzo szerokie zainteresowania. Brała udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich i miejskich z języka polskiego, geografii, matematyki, chemii, języka niemieckiego, WOS, biologii, zajmując zawsze czołowe lokaty. Justyna wyróżnia się wielką kulturą osobistą, jest grzeczna, zawsze uśmiechnięta i skora do pomocy innym, co ma swoje odzwierciedlenie w ofiarnej pracy w wolontariacie w Wałbrzyskim Hospicjum. Praca na rzecz innych to jej prawdziwa pasja. Od 3 lat nieprzerwanie stara się pomagać chorym, ubogim i cierpiącym. Za swoją działalność została nagrodzona przez Prezydenta Wałbrzycha i reprezentowała Wałbrzych w finale ogólnopolskim „Klubów 8 Wspaniałych” w Warszawie. Pomimo tak wielkiego zaangażowania w pracy na rzecz innych Justyna nie zaniedbuje ani trochę obowiązków szkolnych. Ma co roku najwyższą średnią ocen w klasie i jedną z najwyższych w szkole tj. 5,28 w klasie I, 5,12 w klasie II gimnazjum, 5,13 na zakończenie klasy III. Za swoje osiągnięcia w tym roku szkolnym otrzymała stypendium Prezydenta Wałbrzycha. Justyna cieszy się zasłużonym szacunkiem, podziwem i sympatią wśród swoich kolegów i koleżanek, jest dla nich wzorem do naśladowania. Jest również bardzo lubiana przez nauczycieli, którzy zawsze mówią z podziwem o jej wielkiej kulturze osobistej, pogodzie ducha i otwartości.

Dajana Korzeń - Publiczne Gimnazjum nr 7 - jest uczennicą systematyczną, kulturalną i obowiązkową. Angażuje się w życie szkoły, realizuje zadania wykraczające poza podstawę programową. Organizuje samopomoc uczniowską dla uczniów z młodszych klas. Przygotowała prezentację własnych osiągnięć na forum szkoły. Uczestniczyła w zajęciach fakultatywnych z j. polskiego, matematyki. Realizowała projekty edukacyjne z przedmiotów humanistycznych.

Michalina Oziembłowska - Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9 - Zespół Szkół Integracyjnych - jest uczennicą wzorową, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Uczennica jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Jest uczestniczką Ogólnopolskiego Konkursu „Świat bez barier”, organizowanego przez Zespól Szkól Integracyjnych w Wałbrzychu, w którym otrzymała wyróżnienie za swoje prace literackie. Pomaga również w organizacji finału tego konkursu. Uczennica działa w samorządzie klasowym. Powierzone zadania wykonuje sumiennie, dba również o integrację swojej klasy. Michalina uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, historyczne, warsztaty twórcze. Pasją dziewczynki są przedmioty humanistyczne. To właśnie w konkursach humanistycznych odnosi największe sukcesy, jednak przedmiotem fascynacji dziewczynki jest również matematyka. Źródłem fascynacji jest także teatr, z wielką pasją uczestniczy w tworzeniu i przedstawianiu sztuk podczas zajęć warsztatów twórczych. W tym roku szkolnym uczennica bardzo aktywnie włączała się we wszelkiego rodzaju akcje i imprezy ekologiczne. Od dwóch lat uczy się języka francuskiego w Ośrodku Alliance Francaise w Wałbrzychu i osiąga tam wysokie wyniki. Swoją wiedzą w tym zakresie dzieli się z innymi uczniami podczas lekcji. Michalina lubi angażować się w szkolne sprawy i wkłada bardzo dużo pracy w powierzane jej zadania. Chętnie działa na rzecz innych i mimo bardzo wielu obowiązków osiąga wysokie wyniki nauczania. Dla rówieśników jest wzorem godnym naśladowania.

Olga Zych - Publiczne Gimnazjum nr 12 przy Zespole Szkół nr 1 - uczennica bardzo zdolna i inteligentna. Chętnie rozwija swoje zainteresowania, którymi są nauki humanistyczne szczególnie język polski i historia oraz teatr. Uczennica reprezentowała szkołę w wielu konkursach z zakresu nauk humanistycznych i osiągnęła bardzo dobre wyniki. Olga angażuję się w życie klasy i szkoły. Jest zastępcą przewodniczącej klasy oraz pomaga w organizacji uroczystości klasowych i przedstawień szkolnych.

Paweł Holewa - Publiczne Gimnazjum nr 13 przy Zespole Szkół nr 2 – osiąga wysokie wyniki nauczania, wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych, jest ambitny, kulturalny, koleżeński, powszechnie lubiany, jest uczniem pełnym różnych pomysłów, bierze aktywny udział w pracach samorządy szkolnego.

Wojciech Damsz - Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 - uczeń indywidualista o wzorowej postawie. Ambitny i obowiązkowy. Osiąga sukcesy w konkursach międzyprzedmiotowych oraz pływackich zawodach sportowych. Wykazuje wszechstronne zainteresowania - teatr, muzyka, przedmioty ścisłe, malarstwo, żeglarstwo. Aktywnie działa w harcerstwie. Realizuje się również aktorsko. Chętnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Dąży do wyznaczonego przez siebie celu. Lubiany i koleżeński. Działa społecznie na rzecz klasy i szkoły.

Agnieszka Molenda - Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek - osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. To uczennica o szerokim wachlarzu zainteresowań, czego dowodem jest jej udział w różnego rodzaju konkursach. Agnieszka chętnie dzieli się swoją wiedzą, pomagając innym w nauce. Jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Działa także bardzo aktywnie w X Drużyny Harcerskiej WDS oraz w Zarządzie Klasy. W kontaktach z innymi miła i sympatyczna.

Maria Wydro - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - uczennica uzdolniona humanistycznie i matematycznie. Jako absolwentka Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa osiąga wysokie wyniki i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim i reprezentuje szkołę w konkursach o różnej randze. Angażuje się w życie klasy, pełniąc funkcję przewodniczącej. Kreatywnie współtworzy gazetkę szkolną.

Monika Czerwińska – Gimnazjum Menadżerskie przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - jest uczennicą o dużym potencjale intelektualnym i możliwościach poznawczych. Ma wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i językowych. Wyróżnia ją duża ambicja, kreatywność i wytrwałość w dążeniu do celu.

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~ 25-06-2010 22:13
Kruczkowski....jest wszedzie,ma facet zdrowie tak łazic i sie pokazywac,ciekawe czy to cos da?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group