Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 2693
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Wiemy, jakie warunki należy spełnić, by dostać mieszkanie na ulicy Husarskiej

Poniedziałek, 15 maja 2017, 13:27
Aktualizacja: 14:36
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Wiemy, jakie warunki należy spełnić, by dostać mieszkanie na ulicy Husarskiej
Fot. red
Prezydent Roman Szełemej wydał zarządzenie w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział nowo wybudowanych lokali mieszkalnych przy ul. Husarskiej, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przydział nowego lokalu jest złożenie wniosku. Do wniosku o przydział nowego lokalu należy dołączyć:

1) zaświadczenie od zarządcy lub właściciela nieruchomości, w której zamieszkuje wnioskodawca o braku lub posiadaniu zaległości w zapłacie czynszu ( i opłat niezależnych od właściciela),

2) zaświadczenia oraz dokumenty o wysokości dochodów uzyskanych za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

3) orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność poprawy warunków mieszkaniowych w przypadku gdy wnioskodawca lub osoba z którą ubiega się o lokal są osobami niepełnosprawnymi.

Wnioskodawcy powinni udokumentować dochód, przez co należy rozumieć średni dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach:

1) jednoosobowych:

a) nie mniejszy niż 200 % najniższej emerytury,
b) nie większy niż 400 % najniższej emerytury,

2) w gospodarstwach 2 i 3 osobowych:

a) nie mniejszy niż 150 % najniższej emerytury,
b) nie większy niż 300 % najniższej emerytury,

3) w gospodarstwach 4 i więcej osobowych:

a) nie mniejszy niż 130 % najniższej emerytury,
b) nie większy niż 300 % najniższej emerytury,

Dochód należy udokumentować w następujący sposób:

1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego

2) w przypadku emerytów i rencistów:

a) kopia aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia (renty lub emerytury),

b) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanym świadczeniu za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego,

3) W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w podatkach i składkach za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego,

c) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, zgłoszonego do opodatkowania za rok poprzedzający złożenie wniosku o przydział lokalu oraz w zależności od przyjętej formy opodatkowania dokumenty księgowe określające wysokość dochodu, potwierdzone przez biuro rachunkowe lub księgowego, prowadzącego rachunkowość wnioskodawcy za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego.

Kolejność na liście ustalana będzie w oparciu o uzyskaną przez wnioskodawców liczbę punktów z zastrzeżeniem że:

a) 70% lokali zostanie wskazanych rodzinom z co najmniej 1 dzieckiem w wieku do lat 18 z największą liczbą punktów uzyskanych w oparciu o kryteria wynikające z załacznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,

b) 20% lokali zostanie wskazanych osobom w wieku senioralnym z największą liczbą punktów uzyskanych w oparciu o kryteria wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, zamieszkującym w warunkach kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy,

c) 10% lokali zostanie wskazanych osobom niepełnosprawnym z największą liczbą punktów uzyskanych w oparciu o kryteria wynikające z załacznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (19) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group