Poniedziałek, 30 stycznia
Imieniny: Macieja, Martyny
Czytających: 4931
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Wojewoda unieważnił uchwałę

Czwartek, 27 lutego 2020, 16:28
Aktualizacja: Sobota, 29 lutego 2020, 9:07
Autor: red
Wałbrzych: Wojewoda unieważnił uchwałę
Fot. archiwum
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrembski stwierdził dziś nieważność uchwały nr XX/197/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych, jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

W rozstrzygnięciu Wojewody czytamy m.in.:

"W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że została podjęta z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506; zwanej dalej; u.s.g.) i 41 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zwanej dalej: u.s.p.), polegającym na ustanowieniu norm niespełniających kryteriów upoważniających do ich uregulowania w przepisach porządkowych".

Dalej również możemy wyczytać, że:

"Dokonana przez Radę Miejską Wałbrzycha ocena sytuacji dotyczącej obszaru Miasta Wałbrzycha miała zatem miejsce wyłącznie o analizy ilości odebranych odpadów segregowanych, w tym opakowaniowych z terenu Wałbrzycha. W uzasadnieniu do uchwały nie przedstawiono jednak żadnych analiz zaburzeń zdrowotnych mieszkańców Miasta Wałbrzycha, analiz śmiertelności oraz analiz pogorszenia się środowiska lokalnego, które wykazywałyby związek skutkowo-przyczynowy wzrastającej ilości odpadów plastikowych na terenie Miasta Wałbrzycha. W uzasadnieniu do uchwały nie wykazano żadnego argumentu wskazującego na wystąpienie w ostatnim czasie nagłego zagrożenia dla Miasta Wałbrzycha i jego mieszkańców, któremu miałyby przeciwdziałać stanowione przepisy porządkowe. Nie wykazano również przeprowadzenia analiz porównawczych np. z obszarami innych gmin, a tym samym nie uzasadniono w jakikolwiek sposób lokalnego charakteru zagrożenia wynikającego z stosowania wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie Gminy Wałbrzych".

Czytamy również:

"Rada Miejska Wałbrzycha, wprowadzając na terenie Miasta Wałbrzycha, całkowity, a więc nieuwzględniający grubości materiału torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zakaz sprzedaży oraz udostępniania Klientom jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, ustanowiła normę niezgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ustawodawca w art. 40a u.g.o. wprost dopuszcza oferowanie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pod warunkiem pobrania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, z zastrzeżeniem że takiej opłaty nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

"W świetle dokonanej analizy prawnej przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień uchwały i jej uzasadnienia, organ nadzoru stwierdził, że uchwała, mająca na celu ograniczanie w celu wyeliminowania z obrotu jednorazowych tworzyw sztucznych, została podjęta z istotnym naruszeniem wyżej wskazanych przepisów prawa. Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 12 – Poz. 1567
Z uwagi na brak spełnienia ustawowych przesłanek, upoważniających do wydania aktu normatywnego o charakterze przepisów porządkowych, ale także naruszenie innych przepisów prawa obowiązującego, wykazanych w rozstrzygnięciu nadzorczym, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości".

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Twoja reakcja na artykuł?

43
74%
Cieszy
1
2%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
2%
Smuci
11
19%
Złości
2
3%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (33)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group