Niedziela, 1 października
Imieniny: Danuty, Igora, Remigiusza
Czytających: 5375
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Jedlina-Zdrój: Zmiana stawek za odpady

Czwartek, 18 marca 2021, 9:31
Autor: red
REGION, Jedlina-Zdrój: Zmiana stawek za odpady
Fot. UM Jedlina–Zdrój
W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Jedlina–Zdrój nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, Urząd Miasta zawiadamia, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 kwietnia ulegną zmianom.

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- 31 zł osoba/miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 29 zł osoba/miesięcznie, jeżeli właściciel zadeklaruje w deklaracji kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

2) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100m2 włącznie - w wysokości: 1,45 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie,

- dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – w wysokości: 0,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ww. ustawy nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjątek stanowi zmiana w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój Nr 24 1020 5226 0000 6002 0667 7126 lub gotówkowo w kasie Urzędu Miasta.

Twoja reakcja na artykuł?

3
13%
Cieszy
6
25%
Hahaha
1
4%
Nudzi
0
0%
Smuci
3
13%
Złości
11
46%
Przeraża

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group