Czwartek, 5 sierpnia
Imieniny: Mariana, Marii, Stanisława
Czytających: 4902
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Będzie spokojnie, czy górę wezmą emocje, czyli co nas czeka na sesji Rady Miasta

Środa, 4 grudnia 2013, 6:30
Aktualizacja: Czwartek, 5 grudnia 2013, 9:09
Autor: red
Wałbrzych: Będzie spokojnie, czy górę wezmą emocje, czyli co nas czeka na sesji Rady Miasta
Fot. red
Już jutro, czyli w czwartek 5 grudnia o godzinie 9.00, rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” - Pan Bogdan Król.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednoosobowej miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne “AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.).

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha w 2014 roku.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LIII/525/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" oraz nadania Statutu.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia Domu Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/436/2013 Rady Miasta Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dla miasta Wałbrzycha na lata 2013 – 2015.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu profilaktycznego w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla miasta Wałbrzycha na lata 2013 – 2015.

25. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznej imprezy pod nazwą „Giełda Staroci” organizowanej na terenie wałbrzyskiego Rynku.

26. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego cyklicznie przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury z okazji Świąt Bożego Narodzenia na terenie wałbrzyskiego Rynku .

27. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2012/2013.

28. Informacja o podmiotach w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

29. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

30. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

31. Odpowiedzi na zapytania.

32. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

33. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

34. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (6) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group