Niedziela, 4 grudnia
Imieniny: Barbary, Piotra, Jana
Czytających: 4406
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Co Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje wałbrzyszanom?

Sobota, 10 lutego 2018, 12:16
Autor: red
Wałbrzych: Co Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje wałbrzyszanom?
Fot. PSL Wałbrzych
Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty programu PSL–u prezentowane przed wyborami samorządowymi.

Szanowni Wałbrzyszanie

Przez ostanie lata, jako działacze PSL pracowaliśmy sumiennie i systematycznie, podejmując pro-rozwojowe decyzje w wielu dziedzinach życia społeczno – gospodarczego naszego Miasta. Dzisiaj Wałbrzych to miasto coraz bardziej otwarte dla jego mieszkańców, mamy świadomość, że zmiany należy kontynuować. Przed nami jeszcze dużo problemów do rozwiązania. Wysokie zadłużenie, brak perspektyw dla młodych, brak pozyskiwania środków zewnętrznych, wyludnianie. Jesteśmy przekonani, że dobrze i odpowiedzialnie zarządzane będzie miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców oraz licznych gości z Polski i zagranicy. Dla nas, dobro Wałbrzycha i jego Mieszkańców jest priorytetem. Jest służbą publiczną, przedkładaną ponad partyjną legitymację, prywatny interes czy koteryjność grup popierających. Jest to program kontynuacji, ale także nowego otwarcia – nowej perspektywy rozwojowej Miasta i jego mieszkańców. Zrealizowanie programu wyborczego, wymaga szerokiej współpracy z wieloma ludźmi, środowiskami i organizacjami.

Konieczna jest bliska i stała współpraca z organizacjami zawodowymi i społecznymi funkcjonującymi w mieście, oraz wałbrzyskimi przedsiębiorcami a także działaczami i sympatykami różnych opcji politycznych. Ludzie zrzeszeni w takich stowarzyszeniach mają wiedzę i umiejętności, aby pełnić funkcję doradczą dla Władz Wałbrzycha. Dla ludowców Mieszkańcy Wałbrzycha, to podmiot a nie przedmiot działania, to mieszkańcy są dla przyszłych władz miasta prawdziwymi pracodawcami i to przed społecznością miasta będzie rozliczana praca radnych i prezydenta miasta.

Jak powiedział Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz „Siła ludowców nie bierze się z wielkich pieniędzy, bo ich nie mamy. Nie popierają nas celebryci, nie jesteśmy pupilkami mediów. Mamy jednak coś innego, czego nie ma żadna inne partia polityczna w Polsce. Za nami od ponad 127 lat stoją te same wartości – braterstwo, solidarność i sprawiedliwość. To z nich czerpiemy siłę do codziennej ciężkiej pracy dla naszych małych ojczyzn, tak jak robili to nasi bohaterowie – Wincenty Witos, Maciej Rataj, Stanisław Mikołajczyk(…) Mamy głębokie przekonanie, że nie da się wybierać złych ludzi i wierzyć, że oni dokonają dobrej zmiany. Polacy chcą samorządowców, którzy będą tworzyć lepsze warunki do życia w naszych małych ojczyznach – dla polskich rodzin, dla młodych i dla seniorów, dla rolników i przedsiębiorców, dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek. Dla wszystkich, nie dla wybranych. Nie w Warszawie – tam już żyje się całkiem nieźle, – ale w polskich miasteczkach i wsiach. W naszych małych ojczyznach….”

INWESTYCJE

Napływ inwestycji jest niezwykle istotny z punktu widzenia powstawania nowych atrakcyjnych dla młodych miejsc pracy. To w istotny sposób przełoży się na podniesienie zamożności mieszkańców. Wałbrzych musi być miastem przyjaznym dla biznesu. Proponujemy m.in:
1) W ramach Urzędu Miasta Wałbrzycha i jego zasobów zwiększymy wysiłki w celu
2) Wprowadzimy obowiązek dla kontrahentów w zamówieniach publicznych zatrudniania pracowników wyłącznie na umowę o pracę;
3) Powrót handlu do Śródmieścia – budowa lub adaptacja pomieszczeń na „zielony targ miejski” z artykułami wytworzonymi przez lokalnych przedsiębiorców i rolników,;…

ZARZĄDZANIE I SAMORZĄDNOŚĆ

Stworzymy właściwe warunki i zadbamy o skuteczne pozyskanie środków z zewnątrz na inwestycje. Mieszkańcy muszą mieć nie tylko poczucie, że decyzje nie zapadają ponad ich głowami, ale przede wszystkim, że władze samorządowe dokładają starań, by polityka najlepiej odpowiadała na ich oczekiwania. Proponujemy m.in.:

1) Na wszystkie kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych, spółkach miejskich będą przeprowadzane konkursy przez komisje składające się z członków różnych opcji politycznych i organizacji pozarządowych;
2) Powołamy „Radę Prezydentów” składającą się z byłych prezydentów miasta dla ciągłości polityki prorozwojowej gminy i wykorzystania głosu doradczego;
3) Zwiększymy nakłady na pomocnicze jednostki miasta, jakimi są rady osiedli, które powinny w zdecydowany sposób pobudzać obywatelskie postawy mieszkańców. Zapewnimy im bezpośredni wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, aby stali się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie;…

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sprawna logistyka miejska to kluczowy czynnik rozwoju zrównoważonego miasta. Proponujemy m.in.:

1) Modernizację infrastruktury drogowej będziemy przeprowadzać z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców zwłaszcza osób o niskiej mobilności ruchowej. Wprowadzimy
program „Ławka dla Seniora” poprzez montaż ławek przy ciągach pieszych remontowanych dróg;
2) Wprowadzimy bezpłatne ograniczone czasowo parkowanie w śródmieściu poza wydzielonymi parkingami;
3) Podejmiemy niezbędne działania w celu zabezpieczenia należytego stanu wody pitnej mieszkańcom Wałbrzycha poprzez program „ Małej Retencji” budowy zbiorników wody pitnej na ciekach wodnych wypływających ze wzgórz otaczających miasto;…

KULTURA, PROMOCJA, SPORT i REKREACJA

Tożsamość miasta i tradycje mieszkańców powinny łączyć społeczność lokalną. Proponujemy m.in.:

1) Doprowadzimy do powrotu dzielnicowych ośrodków kultury, które powinny być rzeczywistymi miejscami życia kulturalnego i obywatelskiego dzielnicy;
2) Zintensyfikujemy działania na rzecz budowy w mieście otwartego kąpieliska rekreacyjnego;
3) „Podziemny Wałbrzych” rozwój turystyki związany z eksploatacją i udostępnianiem turystycznym podziemnych korytarzy Wałbrzycha…

OŚWIATA

Wsparcie dla dobrych pomysłów młodych ludzi korzyścią dla społeczności lokalnej Proponujemy m.in.:

1) Będziemy prowadzili stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowali działania je ograniczające (np. poprzez dalsze termomodernizacje, powrót do zarządzania terenami wokół szkół przez dyrekcję szkoły);
2) Wprowadzimy program wynajmu na preferencyjnych warunkach mieszkań dla studentów i wykładowców uczelni znajdujących się na terenie miasta, już istniejących i nowopowstających;
3) Wprowadzimy program „Student dla Miasta” wykorzystywanie projektów infrastrukturalnych studentów uczelni wałbrzyskich dla potrzeb miasta;…

OCHRONA ŚRODOWISKA

Środowisko naturalne jest naszym wielkim dziedzictwem narodowym. Dlatego ekologia i rozwój zielonej energii stanowi jeden z najważniejszych priorytetów samorządowców Proponujemy m.in.:

1) Będziemy prowadzić rzeczywisty program ograniczania niskiej emisji poprzez wsparcie dla „zielonej energii”;
2) Pozyskamy fundusze na budowę bioelektrowni miejskiej;
3) Odbudowywać będziemy zieleń na skwerach i miejscach rekreacji poprzez nasadzenia tylko drzewami i roślinami miododajnymi, wprowadzimy program „ Wiosna w Wałbrzychu 1000 drzew kwitnącej jabłoni”…

ZDROWIE, WSPARCIE DLA RODZIN I SENIORÓW

Zadaniem samorządu jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom. Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu. Proponujemy m.in.:

1) Polacy należą do najwięcej pracujących narodów na świecie. Najbardziej uderza to w najmłodsze dzieci, bo rodzice mają dla nich coraz mniej czasu. Zmienimy to! Skrócimy o godzinę czas pracy pracowników UM rodziców dzieci do 10. roku życia. Taką możliwość mają już dziś matki karmiące maluchy w pierwszych latach życia. Rozszerzymy ją również na rodziców, którzy odwożą dzieciaki do przedszkola czy do szkoły;
2) Stworzymy kompleksową politykę wsparcia wałbrzyskich seniorów poprzez Kartę Seniora, która upoważniać będzie seniorów do darmowego korzystania z transportu publicznego oraz wszystkich samorządowych placówek kulturalnych i sportowych, bezpłatnego i uprzywilejowanego używania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania. Jej posiadacze zostaną zwolnieni ze wszystkich podatków pobieranych przez UM;
3) Utworzymy Park Rekreacji Ruchowej dla seniorów, Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w każdej dzielnicy, zagwarantujemy profesjonalną opiekę – fizjoterapeuty,
pielęgniarki, ratownika medycznego, psychologa – przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu;…

To tylko wybrane pozycje programu PSL w Wałbrzychu. Program wyborczy skierowany jest do Państwa, Drodzy Wałbrzyszanie. Będziemy pilnie wsłuchiwali się w Wasze głosy a wszystkie postulaty i oczekiwania będą starannie rozpatrzone. Będziecie także partnerem w ich realizacji.

Zarząd Miejski PSL w Wałbrzychu Pl. Magistracki 3A

Czytaj również

Komentarze (27)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group