Wtorek, 27 września
Imieniny: Kosmy, Damiana
Czytających: 3492
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Coraz więcej korzystających z rehabilitacji leczniczej ZUS

Piątek, 23 listopada 2012, 12:06
Autor: red
Wałbrzych: Coraz więcej korzystających z rehabilitacji leczniczej ZUS
Fot. PAW
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Celem programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Liczba osób kierowanych na rehabilitację przez Oddział ZUS w Wałbrzychu każdego roku systematycznie wzrasta. W roku 2011 były to 2883 osoby. O 164 osoby więcej niż rok wcześniej i o 234 osoby więcej niż w roku 2009.

Do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:
1) zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
2) uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy,
3) pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie takie lekarz orzecznik ZUS może wydać:
1) na wniosek lekarza prowadzącego leczenie,
2) podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
3) przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
4) podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Formy i profile rehabilitacji:

Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

w systemie stacjonarnym
1) narządy ruchu, w tym w ramach programu pilotażowego we wczesnych stanach pourazowych,
2) układ krążenia,
3) układ oddechowy,
4) schorzenia psychosomatyczne,
5) schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego

Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii w ramach prewencji rentowej ZUS.

w systemie ambulatoryjnym:
1) narząd ruchu,
2) układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji:

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej:

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia, które jest przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:
1) różne formy rehabilitacji fizycznej,
2) rehabilitację psychologiczną,
3) edukację zdrowotną.

Czas trwania rehabilitacji leczniczej:

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne, wybranymi w drodze ogłoszonego przez Zakład konkursu ofert. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Zakładu.

Czytaj również

Komentarze (7)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group