Środa, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 4825
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Debata o profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom

Wtorek, 30 stycznia 2018, 15:05
Aktualizacja: Piątek, 2 lutego 2018, 16:46
Autor: Robert Bajek
Wałbrzych: Debata o profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom
Fot. Robert Bajek
W dzisiejszej debacie dotyczącej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom udział wzięli przedstawiciele wałbrzyskiego magistratu z wiceprezydentem Zygmuntem Nowaczykiem na czele, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym odbyła się debata, przedstawiciele policji i straży miejskiej, oraz dyrektorzy i przedstawiciele wałbrzyskich szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo–wychowawczych.

- Organizatorem dzisiejszej debaty "Porozmawiajmy o profilaktyce dzieci i młodzieży" jest Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Naszym zamysłem jest nawiązanie współpracy ze szkołami, z którymi do tej pory nie udało się takiej współpracy nawiązać, oraz podtrzymać tę współpracę, która już świetnie funkcjonuje. Chcemy rozmawiać o profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej z przedstawicielami wałbrzyskich szkół, przedszkoli oraz z przedstawicielami Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta - powiedziała Agnieszka Maltz - Kierownik Działu Profilaktyki.

Podczas spotkania omówiony został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020, Dolnośląskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020 i Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. Głównym celem programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Wałbrzycha oraz prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych. Cele szczegółowe programu to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii oraz prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Dział Profilaktyki wałbrzyskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi działania na terenie Centrum Aktywności Lokalnej, znajdującego się przy ul. Mickiewicza i Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego a także na terenie szkół, placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i w innych lokalizacjach na terenie naszego miasta. Do głównych działań Działu Profilaktyki zaliczyć można prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci sięgających po środki odurzające, indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, spotkania edukacyjne dla rodziców, wsparcie dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie grup motywacyjnych dla osób z problemem uzależnień, wsparcie dla dzieci i młodzieży i społeczne kampanie profilaktyczne.

Uczniowie wałbrzyskich szkół mogą liczyć na pomoc związaną z cyberprzemocą, przemocą rówieśniczą i domową czy uzależnieniami. Dla nich są też programy takie jak "Stop pijanym kierowcom", "Nie daj się" czy "Ciąża bez alkoholu". Rodzicom Dział Profilaktyki oferuje pomoc w zakresie przemocy domowej, cyberprzemocy, uzależnieniach i profilaktyce molestowania seksualnego. Nauczyciele współpracujący z Działem Profilaktyki dowiedzą się o zagrożeniach dotyczących cyberprzemocy, przemocy domowej i rówieśniczej, uzależnieniach, trudnych rodzicach, poznają procedurę "Niebieskiej Karty" i profilaktykę molestowania seksualnego. W roku 2017 w kampanie profilaktyczne zaangażowanych było 4581 uczniów z 23 szkół.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group