Środa, 4 sierpnia
Imieniny: Dominika, Jana
Czytających: 2699
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych/powiat wałbrzyski: Pobiegną dla Hospicjum

Sobota, 9 listopada 2019, 7:45
Aktualizacja: Niedziela, 10 listopada 2019, 7:59
Autor: red
Wałbrzych/powiat wałbrzyski: Pobiegną dla Hospicjum
Fot. organizatorzy
Już wkrótce I Bieg Mikołajkowy dla wałbrzyskiego hospicjum. Prezentujemy regulamin biegu.

Zapisy na bieg już ruszyły, są dostępne tutaj: https://zapisy.ultimasport.pl/560

1. ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Wałbrzych ul. Krasińskiego 8
Współorganizatorzy:
LKS Unia Bogaczowice sekcja biegowa
OSP Stare Bogaczowice
Nieformalna grupa biegowa z Wałbrzycha i okolic „Kłosowscy”
Biuro Zawodów czynne w dniu 01.12.2019 r. w godz. 9:00 - 11:00
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych ul. Krasińskiego 8

2. CEL IMPREZY
Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Rozwój świadomości społecznej. Popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu.

3. CHARAKTER IMPREZY
Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu 01.12.2019 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu 01.12. 2019 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

4. DYSTANS
•5 km – „I Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum”

5. LIMIT CZASU
Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od startu.

5.1 Pomiar czasu
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z chipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w chip elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Pomiar czasu odbywa się w formie elektronicznej, systemem obsługiwanym przez firmę ULTIMASPOTR.

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach.

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów ULTIMASPORT

5.2 Limit uczestników
W biegu udział może wziąć 300 uczestników.

6. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU
01.12.20189 r. godz. 12: 00 – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu
ul. Krasińskiego 8

7. TRASA
5 km
Start z placu przy Hospicjum (Wałbrzych ul. Krasińskiego 8), prosto do ul. Broniewskiego, ul. Broniewskiego pod górę do ul. Wyszyńskiego, na skrzyżowaniu w prawo ul. Wyszyńskiego w dół do ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Hirszfelda, ul. Hirszfelda do ul. Nałkowskiej, ul. Nałkowskiej prosto przez skrzyżowanie z ul. Broniewskiego na ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego do ul. Norwida i ul. Norwida z tyłu sklepu „Biedronka” w stronę komisariatu Policji, za komisariatem w drogę parkową do góry i chodnikiem aż do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do góry do skrzyżowania z ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu w dół do ul. Krasińskiego i prosto ul. Krasińskiego do mety przy Hospicjum.

8. OZNAKOWANIE
Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:
Lewo / prawo / prosto
Taśma koloru biało-czerwonego.
Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:
1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM taśma biało-czerwona.
W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie taśmą ostrzegawczą.

9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE
Na trasie znajdować się będą punkty bufetowe:
Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek przy obiekcie Hospicjum.

10. UBEZPIECZENIE OC
Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.zapisy.ultimasport.pl
Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte 30 listopada 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w Biurze Zawodów (9:00-11:00).
Zapisując się na bieg (5 km), zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać

12. OPŁATA STARTOWA
Oplata startowa do dnia 30 listopada 2019 r. wynosi 30 zł
Przelewu należy dokonać na poniższe dane z tytułem: „Imię Nazwisko rocznik Bieg Mikołajkowy”
Dane:
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
PL42109022710000000142454304
Opłata startowa w dniu zawodów (tj. 1 grudnia 2019 r.) wynosi 50 zł
Dochód z imprezy przekazany zostanie na prezenty mikołajkowe dla dzieci z hospicjum.
Płatność drogą elektroniczną dostępna przy zapisach
Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 1 grudnia 2019 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Zawodów.
W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy, mikołajkową niespodziankę, ciepły posiłek po zawodach, zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską.

12. KLASYFIKACJE
•OPEN Kobiet i Mężczyzn.

13. NAGRODY
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale i dyplomy
OPEN K/M
1.miejsce – puchar
2.miejsce – puchar
3.miejsce – puchar

14. Dane osobowe
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach
i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

15. Odpowiedzialność zawodnika
Warunkiem startu w biegu jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu na własną odpowiedzialność.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

17. CEREMONIA DEKORACJI
1.12.2019 r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu ul. Krasińskiego 8
Dekoracja odbywać się będzie na bieżąco niezwłocznie po dobiegnięciu do mety zawodników.
Wręczenie pucharów w kategorii OPEN K/M godz. 13:15

18. PROTESTY
Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

19. WYŻYWIENIE
Wydawanie bonów żywieniowych dnia 1.12.2019 r. w godz. 09:00 – 11:00 w biurze zawodów. Wydawanie posiłków po biegu dnia 1.12.2019 r. w godz. 12:30– 14:00.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych Organizatora.
•Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
•Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie.
•Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
•Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w widocznym miejscu (na poboczu drogi) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po zakończeniu biegu.
•W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
•Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności
•Organizator zapewnia opiekę medyczną.
•Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
•Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
•W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Twoja reakcja na artykuł?

5
83%
Cieszy
1
17%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group