Środa, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 2507
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Podatki idą w górę

Wiadomości: Wałbrzych
Sobota, 28 października 2017, 8:00
Aktualizacja: Niedziela, 29 października 2017, 10:34
Autor: opr. PAW
Fot. red
W przyszłym roku wałbrzyszanie zapłacą więcej za podatki od nieruchomości.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wałbrzycha taką decyzję większością głosów podjęli radni. Warto zauważyć, że utworzono Śródmiejski Obszar Wsparcia, gdzie handlowcy w określonych dziedzinach prowadzący swą działalność będą płacić niższe podatki. Jak wynika z tych stawek, podatki w Wałbrzychu zostały podniesione do maksymalnych granic.
- Moim zdaniem podniesienie podatków do maksymalnego możliwego stopnia nie jest dobrym rozwiązaniem, również dla przedsiębiorców - uważa radny Marek Rząsowski.

Zgłosił on wniosek, by stawki podatkowe na 2018 rok pozostały na tym samym poziomie jak w roku 2017, ale jego wniosek przepadł w głosowaniu.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) położonych na obszarze Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, który obejmuje ulice wymienione w Załączniku nr 1 i zajętych na prowadzenie przeważającej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z późn.zm.) działalności gospodarczej w poniższym zakresie – 1,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej:

- sprzedaży detalicznej zegarków, zegarów i biżuterii prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),

- sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.76.Z ),

- sprzedaży detalicznej pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych oraz dzieł sztuki współczesnej (PKD 47.78.Z),

- sprzedaży detalicznej antyków i używanych książek (PKD 47.79.Z ),

- naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z ),

- naprawy zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),

- hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10 Z),

- obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z),

- działalności gastronomicznej (PKD 56.10.A, 56.30.Z ),

- działalności związanej z turystyką (PKD 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C),

- działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),

- działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

- działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),

- działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

- fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD 96.02.Z);

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Śródmiejski obszar wsparcia:

1. Wałbrzych Rynek
2. Wałbrzych Plac Magistracki
3. Wałbrzych Plac Solidarności
4. Wałbrzych Plac Juliana Tuwima
5. Wałbrzych Plac Kościelny
6. Wałbrzych Plac Teatralny
7. Wałbrzych Plac Grunwaldzki
8. Wałbrzych Adama Mickiewicza
9. Wałbrzych Adama Pługa
10. Wałbrzych Aptekarska
11. Wałbrzych Andrzeja Wajdy
12. Wałbrzych Bolesława Limanowskiego
13. Wałbrzych Garbarska
14. Wałbrzych Gdańska
15. Wałbrzych Gen. Józefa Zajączka
16. Wałbrzych Henryka Sienkiewicza
17. Wałbrzych Jana Brzechwy
18. Wałbrzych Jana Kilińskiego
19. Wałbrzych Jana Matejki
20. Wałbrzych Jana Skrzetuskiego
21. Wałbrzych Józefa Pankiewicza
22. Wałbrzych Juliusza Kossaka
23. Wałbrzych Juliusza Słowackiego
24. Wałbrzych Kościelna
25. Wałbrzych Książęca
26. Wałbrzych Mała
27. Wałbrzych Marii Konopnickiej
28. Wałbrzych Mikołaja Kopernika
29. Wałbrzych Młynarska
30. Wałbrzych Niska
31. Wałbrzych Nowy Świat
32. Wałbrzych Norberta Barlickiego
33. Wałbrzych Romana Dmowskiego
34. Wałbrzych Rycerska
35. Wałbrzych Romualda Traugutta
36. Wałbrzych Spokojna
37. Wałbrzych Stanisława Kunickiego
38. Wałbrzych Św. Jadwigi
39. Wałbrzych Tadeusza Kościuszki
40. Wałbrzych Wąska
41. Wałbrzych Zamkowa
42. Wałbrzych Aleja Wyzwolenia
43. Wałbrzych 1 Maja do nr 20B
44. Wałbrzych Andrzeja Szmidta do nr 4
45. Wałbrzych Bolesława Chrobrego do nr 12
46. Wałbrzych Piotra Skargi do nr 26
47. Wałbrzych Piotra Wysokiego do nr 8
48. Wałbrzych Poleska do nr 10
49. Wałbrzych Przemysłowa do nr 6
50. Wałbrzych Stanisława Moniuszki do nr 43

Czytaj również

Komentarze (33) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group