Niedziela, 25 lipca
Imieniny: Krzysztofa, Jakuba
Czytających: 2309
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Program „Zielony Wałbrzych” i zasady wynajmowania lokali najważniejszymi punktami sesji

Wtorek, 18 lutego 2014, 12:10
Aktualizacja: 22:56
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Program „Zielony Wałbrzych” i zasady wynajmowania lokali najważniejszymi punktami sesji
Fot. red
Już w najbliższy czwartek 20 lutego o godzinie 9.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaliczenia ulicy Villardczyków w Wałbrzychu do kategorii dróg gminnych.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia w latach 2013-2024 długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020"

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

10. Informacja dotycząca działalności i realizacji programów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok:

I - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu:
Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Dodatków mieszkaniowych.
Pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.
Świadczeń zdrowotnych.
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach PFRON.

II - Sprawozdania za rok 2013 z realizacji programów:
„Programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej”,.
„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wałbrzycha”.
„Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015”.
„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2013”.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Wałbrzycha na lata 2014-2015.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na rok 2014 uprawniającego do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XL/227/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. M. Wańkowicza 13.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ludowej w Wałbrzychu.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Świdnickiej - 11-go Listopada w Wałbrzychu.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Wysockiego w Wałbrzychu.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu.

22. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej-Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

23. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu.

24. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

25. Odpowiedzi na zapytania.

26. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

27. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

28. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (6) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group