Czwartek, 26 listopada
Imieniny: Konrada, Sylwestra
Czytających: 2443
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Radni spotkają się po wakacyjnej przerwie

Wiadomości: Wałbrzych
Poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 11:09
Aktualizacja: 11:10
Autor: PAW
Fot. PAW
Na jutro zaplanowana została sesja Rady Miasta Wałbrzycha. Początek sesji o godzinie 9.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie połączenia filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka
Samorządowego nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wałbrzych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu do projektu o nazwie "Powrót do aktywności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

14. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za II kwartał 2012 roku.

15. Informacja z realizacji Zarządzeń i Dyspozycji Prezydenta Miasta Wałbrzycha za miesiąc czerwiec i lipiec 2012 roku.

16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z realizacji § 23 uchwały z dnia 13 lipca 2004 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych (z późn. zmianami).

17. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (10) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group