Poniedziałek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 2396
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Sprawa Radnego Muchy zdominowała Sesję Rady Powiatu

Czwartek, 30 listopada 2017, 14:37
Aktualizacja: Piątek, 1 grudnia 2017, 8:51
Autor: Robert Bajek
powiat wałbrzyski: Sprawa Radnego Muchy zdominowała Sesję Rady Powiatu
Fot. Robert Bajek
Dzisiejszą, XXXII Sesję Rady Powiatu zdominowała sprawa Radnego Arkadiusza Muchy. Wiele kontrowersji wzbudził też wybór członków Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego obejmował w większości rozpatrywanie i podejmowanie decyzji dotyczących przekształceń dotychczasowych szkół, działających na terenie Powiatu, zgodnie z obowiązującą ustawą. Punkty dotyczące szkół w Nowym Siodle, Mieroszowie, Walimiu i Szczawnie-Zdroju zostały szybko rozpatrzone a decyzje w tych sprawach zapadały jednogłośnie. Bez problemów przebiegło też podjęcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie i przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027 a także decyzja o nieodpłatnym przekazaniu Gminie Mieroszów materiału kamiennego, wymontowanego w trakcie przebudowy drogi powiatowej 3364D w Sokołowsku, który to materiał jako istotny komponent historyczny układu urbanistycznego ma zostać w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków wykorzystany w Gminie Mieroszów.

Bezpośrednio po otwarciu Sesji Jarosław Buzarewicz wnioskował o zajęcie się sprawą przebywającego od 3 lat na zwolnieniu lekarskim Radnego Muchy, będącego jednocześnie pracownikiem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Padła propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego wniosku o rozwiązanie umowy z Radnym Muchą. Wniosek ten poparł również Kamil Orpel. Głos w tej sprawie zabrał Mirosław Potapowicz twierdząc, zgodnie ze zdaniem radcy prawnego, że Rada Powiatu nie ma możliwości podejmowania w tej sprawie uchwał zanim nie dojdzie do ogłoszenia w tej sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który tę sprawę prowadzi. Ostatecznie wniosek o wprowadzenie takiego punktu obrad poddano pod głosowanie i przy 6 głosach "za", 8 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" wniosek upadł. Wtedy Radny Walczak złożył kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji prawnej na temat stanu sprawy Radnego Muchy. Ten wniosek również został poddany pod głosowanie i przy 14 głosach "za" i jednym głosie "przeciw" do porządku obrad został wprowadzony punkt 18 - informacja prawna dotycząca Arkadiusza Muchy.

Radny Grzegorz Walczak zwracał uwagę, że poprzednią uchwałę Rady Powiatu, niewyrażającą zgody na rozwiązanie umowy z Radnym Muchą można uchylić i podjąć nową uchwałę. Tego samego zdania był Kamil Orpel. Radny Marek Tarnacki przekonywał, że cała sytuacja jest wykorzystywana w sporze politycznym, a sprawę już dawno mógł i bez zgody, a jedynie z opinią Rady Powiatu, niezależnie od tego jaka by nie była, rozwiązać prezes Uzdrowiska Szczawno-Zdrój S.A. - pracodawca Arkadiusza Muchy. Tego samego zdania był Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski i Starosta Jacek Cichura, który powiedział:

- Prezes Uzdrowiska niestety nie jest prawnikiem. Zostało jasno wyartykułowane stanowisko, że chodzi tylko o opinię. Ja jako pracodawca rozwiązałbym umowę z pracownikiem, który przebywa na wieloletnim chorobowym. Oczywiście pracownik ma prawo się odwołać i decyzją sądu w tym momencie byłaby wiążąca. Wszyscy chcemy doprowadzić do tego, żeby Radny Arkadiusz Mucha był najbardziej znanym radnym w całej Polsce. Myślę, że to chyba jest dobry kierunek, natomiast tak naprawdę szkoda mi tego naszego radnego, choroba nie wybiera, organy państwowe, w tym wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych już dawno powinien przeprowadzić szereg kontroli. Pracodawca nie skorzystał z tego prawa. Próbuje się wmówić opinii publicznej, że ja decyduję o Arkadiuszu Musze. Chciałbym decydować, ale nie mam takiego prawa. No chyba żebym go adoptował.

Opinia radcy prawnego Starostwa Powiatowego w sprawie uchwał dotyczących Arkadiusza Muchy wygląda następująco:

- Mamy w obrocie prawnym uchwałę podjętą 17 listopada 2016 roku, w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zwolnienie radnego. Co za tym idzie? Rada wypowiedziała się w temacie czy wyraża zgodę czy nie wyraża zgody. Pragnę podkreślić, że zgodnie z Ustawą o Samorządzie Powiatowym to jest uprawnienie rady zadecydować, czy wyrazi zgodę czy nie wyrazi. Co do tej uchwały została stwierdzona nieważność, ale nie w sposób prawomocny. Rada odwołała się od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tej chwili oczekujemy na wyznaczenie terminu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dopiero kiedy w przedmiocie tej uchwały wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny, będzie potrzeba wypowiedzenia się po raz kolejny, o ile oczywiście skarga zostanie oddalona, z czym też należy się liczyć. Natomiast w tej chwili jeżeli w ogóle miałby być procedowany projekt w danym przedmiocie, to musiałby on uchylać uchwałę z 17 listopada 2016 roku. I tylko w takim wypadku można by było zmienić stanowisko rady. Gdyby była przedstawiona pod obrady i uchwalona uchwała, która wyraża zgodę na zwolnienie radnego, w tym momencie w obrocie prawnym byłyby dwie uchwały w tej samej kwestii, każda o różnej, sprzecznej treści: jedna uchwała niewyrażająca zgody i druga wydająca zgodę. Natomiast wyrok NSA z 8 listopada 2017 roku dotyczy kwestii bezczynności rady, ale było to już bezprzedmiotowe, dlatego że po wyroku zaskarżonym skargą kasacyjną, co do której rozstrzygano 8 listopada 2017 roku w Warszawie - to był wyrok z 13 października 2016 roku, właśnie 17 listopada 2016 rada podjęła uchwałę. Bardzo istotne jest również to, że w kolejnej sprawie rozpoczętej w lecie tego roku skargą Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. w październiku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na bezczynność rady. Na chwilę obecną WSA nie stwierdził bezczynności rady, bo mamy funkcjonującą w obrocie uchwałę - powiedziała adwokat Anna Rakowska-Leputa.

Głos w tej sprawie zabrał również Jarosław Buzarewicz, prezentując stanowisko radnych PO:

- W lutym 2016 roku podczas Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego otrzymałem informację, że rada może wyrazić zgodę, ale nie musi wyrazić zgody na zwolnienie radnego, który jednocześnie jest pracownikiem. Jeżeli rada nie wyraża zgody, to powinna to w sposób sensowny uargumentować. Rada może nie wyrazić zgody tylko wtedy, kiedy zwolnienie ma bezpośredni związek z pełnieniem funkcji radnego. W tym przypadku takiego uzasadnienia nie było. Dlatego dzisiaj powraca ten temat, który już dawno powinien być rozwiązany. Po pierwsze powinna być podjęta uchwała o niewyrażeniu zgody z sensownym uzasadnieniem, że zwolnienie nie ma żadnego związku z pełnieniem funkcji czy obowiązków radnego, albo rada powinna wyrazić zgodę na dalsze działania Prezesa Zarządu Uzdrowiska. I tutaj nie ma żadnej dalszej dyskusji. Dzisiaj doszliśmy już do sądów, do NSA, jest kasacja wyroku, zapadają kolejne i ta sprawa będzie się jeszcze ciągnęła. Można powiedzieć, że jest to sprawa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale chyba jednak nie do końca. Skoro prawo mówi, że rada musi wyrazić zgodę, bądź nie wyrazić zgody i to uargumentować, to Prezes taką opinię rady powinien mieć. Teraz powinno się rozważać dalej co się stanie, jeżeli Prezes zwolni pracownika bez zgody, która nie jest w klarowny sposób podparta argumentami. Oczywiście później pracownik może odwoływać się do sądów. Pytanie co w przypadku, gdyby wyrok był niekorzystny dla Prezesa, czy trzeba by wypłacić jakieś odszkodowanie, przywrócić pracownika do pracy. Inaczej takie sprawy wyglądają w firmach prywatnych a inaczej w samorządach i spółkach państwowych. Dzisiaj próbowaliśmy zakończyć całą tę sprawę, próbowaliśmy przekonać nasze koleżanki i kolegów radnych, żeby podjąć uchwałę umożliwiającą rozwiązanie. Tak się nie stało. Była długa dyskusja. Powinniśmy teraz poczekać na uzasadnienie wyroku, który zapadł. Naszym zdaniem ten temat trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ostatecznie sprawa wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z Radnym Arkadiuszem Muchą nie została rozwiązana podczas dzisiejszej sesji. Wiele kontrowersji podczas obrad wzbudził też punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Piksa zwracał uwagę na podejmowane próby wypracowania kompromisu i spotkania z radnymi, które jednak nie przyniosły rozwiązania problemu braku członków komisji. Argument, że członkowie PSL nie wystawiając swojego kandydata działają niezgodnie z przepisami został oddalony na podstawie stanowiska Wojewody Dolnośląskiego, który powołując się na orzeczenia sądów nie stwierdził w tym przypadku naruszenia prawa. Warto zaznaczyć, że członkowie PSL ze względów formalnych nie mogą obecnie zgłosić swojego kandydata do Komisji Rewizyjnej, ponieważ wszyscy członkowie PSL piastują funkcje, które uniemożliwiają pracę w Komisji Rewizyjnej. Radny Walczak zaproponował, żeby jeden z członków PSL zrezygnował z pełnionej funkcji, co da mu możliwość pracy w Komisji Rewizyjnej. Takiego samego zdania był Kamil Orpel, podkreślając, że klub PO chce współpracować i przedstawi swojego kandydata do komisji, jeżeli zrobi to również PSL. Ostatecznie Starosta Jacek Cichura zaproponował kandydaturę Bogusława Uchmanowicza na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu, przy 8 głosach "za" i 6 "wstrzymujących się" Bogusław Uchmanowicz został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Żaden inny członek komisji nie został wybrany podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Czytaj również

Komentarze (10) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group