Czwartek, 1 października
Imieniny: Danuty, Igora, Remigiusza
Czytających: 2927
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

„Szkoły równych szans”

Wiadomości: REGION, Boguszów-Gorce
Poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 6:20
Autor: red
Fot. użyczone
Wraz z końcem roku szkolnego zakończyły się zajęcia realizowane w ramach Projektu „Szkoły równych szans”. Projekt zrealizowany został przez Gminę Boguszów–Gorce dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu i dofinasowania to 216 891,66 zł. Udział w projekcie wzięło łącznie 316 dzieci z klas I–III szkół podstawowych.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu ich kształcenia. Działania projektowe zmierzały do zapewnienia każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Cel ten został osiągnięty dzięki zrealizowaniu w trzech prowadzonych przez Gminę szkołach podstawowych programów dotyczących indywidualizacji nauczania, w ramach których przeprowadzono w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013 łącznie 2521 godzin dodatkowych zajęć takich jak:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- terapia pedagogiczna
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w obszarze umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- socjoterapia
- zajęcia wspierające dzieci uzdolnione w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych
- zajęcia wspierające dzieci uzdolnionych polonistycznie – Techniki Freineta
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne– biofeedback
- gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z wadami postaw

Udział w zajęciach pozwolił opanować dzieciom, u których zaobserwowano trudności umiejętności bez których dalsza nauka byłaby utrudniona, dzieciom uzdolnionym dodatkowe zajęcia pomogły właściwie zagospodarować ich predyspozycje oraz ich chęć i energię do pracy. Z analizy arkuszy obserwacji oraz badań ankietowych wynika, iż u zdecydowanej większości uczestników projektu nastąpiła poprawa efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności objętych tematyką zajęć, w których uczestniczyli.

Bez wątpienia łatwiejszemu przyswajaniu pożądanych umiejętności sprzyjała atrakcyjna forma zajęć. Priorytetem było stworzenie uczniom warunków harmonijnego rozwoju Wszystkie zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze w małych grupach, sprzyjających skutecznej nauce oraz nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy wychowankami szkól. Nauczyciele stosowali zróżnicowane metody pracy. Bardzo pomocne w osiąganiu pożądanych umiejętności były również zakupione na potrzeby realizowanych w ramach projektu zajęć różnorodne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, podręczniki i ćwiczenia oraz sprzęt (laptopy, odtwarzacze CD, telewizor, siedziska, dywany) o łącznej wartości blisko 43 tysięcy złotych.

Realizacja projektu wpłynęła na osiągnięcie wielu większych i mniejszych sukcesów. Z obserwacji nauczycieli wynika, że uczniowie klas trzecich, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania, zdobyli na testach kompetencji dla trzecioklasistów bardzo wysokie noty. Niektórzy z nich brali udział w konkursach o różnym zasięgu gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Dużym sukcesem była publikacja utworów powstałych podczas zajęć prowadzonych w ramach Grupy Freineta w ogólnopolskim czasopiśmie dziecięcym „Płomyczek”

Pewien sukces osiągnęła tez Gmina. Realizacja projektu wzbudziła zainteresowanie w mediach. W dniu 8 listopada 2012 roku ekipa telewizyjna TVP Wrocław nakręciła w boguszowskich szkołach audycję z cyklu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi” . W ramach niniejszego cyklu audycji promowane są ciekawe i efektywne projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group