Piątek, 19 sierpnia
Imieniny: Bolesława, Juliana
Czytających: 3696
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Ulgi dla przedsiębiorców

Wtorek, 7 czerwca 2016, 14:46
Aktualizacja: 14:51
Autor: red
Wałbrzych: Ulgi dla przedsiębiorców
Fot. red
Ponad 4,1 mln zł – na taką kwotę Oddział ZUS w Wałbrzychu w ciągu pół roku rozłożył na raty lub odroczył płatność za składki wobec przedsiębiorców.

Skorzystanie z jednego z tych rozwiązań daje przedsiębiorcom wymierne korzyści. Trzeba jednak spełnić określone warunki.
W drugiej połowie ubiegłego roku umowy o rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności podpisało 203 płatników składek z terenu działania wałbrzyskiego Oddziału ZUS. Należności objęte tą ulgą wyniosły ponad 4,1 mln zł.

Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami na ubezpieczenia społeczne oraz z innymi należnościami, które pobiera ZUS, mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności składek.

Jakie korzyści daje rozłożenie należności na raty?

- ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,
- eśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, ZUS zawiesi je po podpisaniu umowy,
- jeżeli wniosek o rozłożenie na raty dotyczy należności przyszłych, przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną (50% stawki odsetek za zwłokę) – od dnia następnego po terminie płatności.

Od kilku miesięcy przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne, mogą korzystać z nowych rozwiązań w ramach układu ratalnego. Przed zmianą przepisów, czyli przed 1 grudnia 2015 r., na raty mogły być rozkładane należności z tytułu składek za osoby prowadzące działalność oraz za zatrudnionych pracowników – ale wyłącznie w części, którą przedsiębiorca finansował z własnych środków. Po zmianie można rozłożyć na raty całe zadłużenie.

Jakie korzyści daje odroczenie terminu płatności?

- ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,
- przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

ZUS może odroczyć przedsiębiorcy termin płatności składek bieżących lub przyszłych.

Podstawowym zadaniem jednostki ZUS, która opiniuje wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie terminu płatności składek, jest stwierdzenie na podstawie dostępnych danych, czy przedsiębiorca będzie zdolny do uregulowania należności objętych umową. W tym celu pracownik Zakładu musi zbadać dokumentację dostarczoną przez płatnika.

ZUS stara się uwzględnić propozycję wnioskodawcy, jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki jak:

- wysokość zadłużenia,
- ocena sytuacji finansowej przedsiębiorcy,
- inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności.

Termin płatności raty (dzień miesiąca) ustala się indywidualnie dla każdego dłużnika.

ZUS może odmówić przyznania ulgi, jeśli:

- przedsiębiorca nie opłacił składek bieżących,
- przedsiębiorca nie opłacił kosztów egzekucyjnych należnych dyrektorowi oddziału ZUS – chyba że zostały one rozłożone na raty lub umorzone,
- przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że przedsiębiorca nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z umowy,
- z dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcą jako płatnikiem wynika, że jego działania nie miały na celu spłaty zadłużenia, lecz np. odłożenie w czasie egzekucji, wyprowadzenie składników majątkowych lub uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami,
- ulga ma charakter powtarzającego się czynnika pozwalającego na osiągnięcie pozytywnego wyniku gospodarczego.

Jeśli umowa zostanie rozwiązana, to należności objęte umową staną się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Oznacza to, że ZUS ma bezwzględny obowiązek wznowić zawieszone postępowanie egzekucyjne lub wdrożyć je, jeśli nie było dotychczas prowadzone.

Jak można złożyć wniosek?

- Pisemnie – za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej albo osobiście w każdej jednostce ZUS. Można skorzystać z formularzy na stronie www.zus.pl.
- Ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) – protokół musi być podpisany przez płatnika oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził.
- Elektronicznie − za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
- Telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Aby złożyć wniosek w tej formie, potrzebny jest profil na platformie PUE.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group