Sobota, 29 stycznia
Imieniny: Józefa, Franciszka, Zdzisława
Czytających: 4278
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Uzupełnią skład komisji rewizyjnej

Niedziela, 28 stycznia 2018, 6:48
Aktualizacja: 10:15
Autor: red
powiat wałbrzyski: Uzupełnią skład komisji rewizyjnej
Fot. red
Podczas wtorkowej sesji rady powiatu wałbrzyskiego jednym z bardziej istotnych punktów w porządku obrad jest uzupełnienie składu komisji rewizyjnej.

Przypomnijmy, że obecnie w komisji rewizyjnej zasiada jeden radny - Bogusław Uchmanowicz, co jest sytuacją kuriozalną. Teraz ten skład ma zostać uzupełniony przez przedstawiciela zarządu powiatu oraz również przez kandydatów opozycji.

Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się we wtorek 30 stycznia o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu pomiędzy Sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów
przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Głuszyca.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Stare Bogaczowice realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Stare Bogaczowice.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Walim realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach
administracyjnych gminy Walim.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2882D w Dziećmorowicach.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Stare Bogaczowice budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Nowych Bogaczowicach.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakresu danych, które powinny
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji niezbędnych do naliczenia dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2018 Powiatowemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały II/10/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

20. Stanowisko Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” – ze szczególnym uwzględnieniem roli „dolnośląskiej triaglomeracji” wskazującej na rozwój połączeń kolejowych.

21. Sprawozdanie z realizacji zadań Rady Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok.

22. Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu za 2017 rok.

23. Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu za 2017 rok.

24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.

25. Sprawozdanie za 2017 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.

26. Interpelacje i zapytania radnych.

27. Wnioski i oświadczenia radnych.

28. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu.

Czytaj również

Komentarze (7) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group