• Niedziela, 22 września 2019
  • Godz. 18:07
  • Imieniny: Joachima, Maurycego, Tomasza
  • Czytających: 2968
  • Zalogowanych: 1
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Wałbrzyska polityka w 2013 roku– część trzecia i ostatnia (wrzesień–grudzień)

Wiadomości: Wałbrzych/REGION
Piątek, 3 stycznia 2014, 17:20
Aktualizacja: Sobota, 4 stycznia 2014, 9:42
Autor: opr. PAW
Fot. red
Czas na ostatnią część podsumowania wydarzeń politycznych dotyczących Wałbrzycha i regionu, jakie miały miejsce w minionym roku.

WRZESIEŃ:

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie umowy na restrukturyzację zadłużenia gminy na kwotę 1 mln. zł, którą burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec zawarła pod koniec 2012 roku w celu ratowania budżetu gminy.

W związku z realizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa 2020, samorząd województwa powołał do życia Regionalne Forum Terytorialne. Przedstawicielami powiatu wałbrzyskiego w Forum będą: burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel i burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.

14 września odbyły się wybory Zarządu Wałbrzyskiego Koła Platformy Obywatelskiej RP. Przewodniczącym Koła została Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

16 września poseł Ruchu Palikota Wincenty Elsner odniósł się do wątpliwości, jakie ma Kuratorium Oświaty w sprawie dotyczącej inicjatywy posła spotkań z młodzieżą w ich szkołach. Poseł Elsner zaznaczył, że jego intencją nie jest agitacja polityczna, tylko spotkanie z uczniami i rozmowy jako Parlamentarzysta Sejmu RP.

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Piotr Sosiński – złożył Zarządowi Województwa Dolnośląskiego dwie propozycje dotyczące przyszłorocznego budżetu i jednocześnie dotyczące naszego miasta. Pierwszy projekt dotyczy dofinansowania inwestycji i doposażenia Centrum Pulmonologii w Wałbrzychu, a drugi wniosek dotyczy prac budowlanych nad Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.

Na zaproszenie prezydenta Romana Szełemeja, Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej spotkał się w Ratuszu z przedstawicielami środowisk kombatanckich działających na terenie Wałbrzycha.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego doszło do zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej. Krzysztofa Kwiatkowskiego z WWS-u zastąpił Longin Rosiak.

Podczas sesji Rady Miejskiej Szczawna – Zdroju, dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego oraz burmistrz gminy Tadeusz Wlaźlak w obecności radnych, podpisali dwie umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę blisko 3,5 mln złotych. Dzięki przyznanym środkom rozpocznie się rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym, a także zostanie zagospodarowane na cele rekreacyjno-sportowe Wzgórze Gedymina i Słoneczna Polana.

Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcą, by sprawozdania finansowe spółek miejskich zostały udostępnione i podane do publicznej wiadomości. Ponadto zaprotestowali przeciwko przyznawaniu diet samorządowcom zasiadającym w WZWIK.

PAŹDZIERNIK:

Radni powiatu wałbrzyskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu powiatu do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na konferencji prasowej prezydent Roman Szełemej przedstawił swój autorski projekt "Zielony Wałbrzych 2020".Projekt opiera się na 7 obszarach działań: I – Rowerowy Wałbrzych, II – Czysta Woda, III – Transport publiczny, IV – Powietrze, V – Odpady, VI – Zieleń, VII – Edukacja.

Aglomeracja Wałbrzyska najlepiej rozwijającym się obszarem funkcjonalnym w Polsce. Takie opinie można było usłyszeć podczas Forum Metropolitalnego zorganizowanego 4 października w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z Januszem Korwinem–Mikke, politykiem, publicystą, Prezesem Kongresu Nowej Prawicy. Podczas spotkania głównym tematem była polska i ogólnoświatowa gospodarka.

Członkowie Platformy Obywatelskiej w powiecie wałbrzyskim wybrali nowy zarząd powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej. Na czele powiatowych struktur stanęła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Anna Zalewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wystosowała interwencję do Prezydenta Wałbrzycha w sprawie bezzwłocznego ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej nr 30 łączącej Świebodzice z Wałbrzychem na alternatywnej trasie przebiegającej przez Piaskową Górę.

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Czarnym Borze radni większością głosów podjęli uchwałę o wystąpieniu gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Rozstrzygnęły się wybory szefa PO na Dolnym Śląsku. Wybory miały bardzo gorący przebieg. W Karpaczu delegaci PO zadecydowali, że szefem Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku został Jacek Protasiewicz, który dość nieoczekiwanie pokonał byłego szefa PO w naszym regionie Grzegorza Schetynę.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wałbrzycha, prezydent Roman Szełemej odniósł się do postulatów związków zawodowych dotyczących podniesienia wynagrodzeń urzędnikom pracującym w ratuszu.
- Odpowiadam negatywnie na postulaty związków zawodowych, które dotyczą podwyżek wynagrodzeń urzędnikom – mówi Roman Szełemej. – Nie mamy pola manewru, chyba, że związki zawodowe wskażą mi obszar, z jakiego mam zabrać pieniądze, by dać podwyżki urzędnikom.

W konkursie Dolnośląski Lider RPO trzecie miejsce otrzymała Gmina i Miasto Świdnica, a pierwsze Gmina Wałbrzych, której prezydent Bronisław Komorowski poświęcił w swojej wypowiedzi najwięcej czasu.
- Ja pamiętam Wałbrzych z czasów mojej młodości w czasach PRL- u. Z moją narzeczoną, a obecnie żoną, wracaliśmy z pracy z zagranicy, gdzie pojechaliśmy, by zarobić na mieszkanie. Była jesień. Wysiedliśmy na wałbrzyskim dworcu – opowiadał prezydent Bronisław Komorowski. – Padało, było brudno i przytłaczająco. Kiedy tak szliśmy przez miasto, widać było wszystkie liszaje odpadającego tynku, a przy sklepach stały kolejki kobiet czekających godzinami, by coś kupić swoim mężom górnikom do pracy. Wtedy pomyślałem, że za mojego życia to się już nie zmieni, że miasto będzie jeszcze starsze i brzydsze. Jednak się udało, dzisiaj Wałbrzych i Polska wygląda zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję za to wszystkim, który walczyli i walczą o tę lepszą Polskę –– mówił Bronisław Komorowski.

Prezydent Bronisław Komorowski opuścił wałbrzyski Zamek Książ, by następnie udać się w dalszą część wizyty po Dolnym Śląsku.

Ministerstwo Finansów przyznało 5 mln zł dotacji celowej z budżetu państwa na dodatkowe prace w ramach rewitalizacji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

LISTOPAD:

Na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego Beata Żołnieruk, która dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady, złożyła rezygnację z tego stanowiska.

W Wałbrzychu gościła posłanka Halina Szymiec–Raczyńska, która opowiedziała się za zorganizowaniem referendum edukacyjnego dotyczącego rezygnacji z obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz problemu dostosowania szkół podstawowych na przyjęcie dzieci 6–letnich.

Okazuje się, że Powiatowa Rada Zatrudnienia nie obradowała od marca bieżącego roku.
- Powiatowa Rada Zatrudnienia ma działać i wpływać na obniżenie bezrobocia, które w naszym powiecie przekracza 30 procent - mówi radny Marek Tarnacki. – Ostatnie posiedzenie Rady miało miejsce 26 marca.

W wałbrzyskim Ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiła prezentacja wyników głosowania mieszkańców nad projektami Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dla przypomnienia: Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny to 4 miliony złotych, w tym 2,2 miliona zostało przeznaczone na projekty lokalne a 1,8 miliona na projekty ogólnomiejskie.

12 listopada w wałbrzyskiej PWSZ gościł dr Gottfried Zeitz – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
Zarząd Regionu „Dolny Śląsk" NSZZ Solidarność zorganizował w wałbrzyskiej PWSZ panel dyskusyjny pod hasłem „Praca, płaca, bezrobocie".

W wałbrzyskim Ratuszu odbyło się spotkanie twórców projektów dotyczących budowy obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju z mieszkańcami dzielnicy Konradów. Spotkanie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem.
– Prezydent Roman Szełemej podjął decyzję o budowie obwodnicy, która spowodowuje spustoszenie i zrujnowanie dzielnicy Konradów – mówi Anna Zalewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Roman Szełemej przedstawił projekt budżetu miasta na 2014 rok.
- Jest to budżet przyspieszonego rozwoju Wałbrzycha. W przyszłym roku wydamy ponad 600 milionów złotych, z czego rekordowy poziom 32% wydatków przeznaczony będzie na inwestycje - zapowiedział prezydent Roman Szełemej.

Podczas Rady Regionu Dolnośląskiego PO wybrany został skład nowego zarządu partii. Przewodniczącym został Jacek Protasiewicz. Do nowego zarządu nie wszedł dotychczasowy szef dolnośląskich struktur PO Grzegorz Schetyna, który tym samym jest teraz szeregowym członkiem PO na Dolnym Śląsku.

Już po raz drugi nie udało się inicjatorom odwołać ze stanowiska burmistrza Głuszycy Alicji Ogorzelec.

Do Wałbrzycha przybył Ambasador Republiki Mołdawii Jurij Bodrug wraz z małżonką.

GRUDZIEŃ:

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, podczas której pojawiło się kilka ważnych i emocjonujących tematów. Największe emocje wzbudziła dyskusja na temat trybu i sposobu powołania dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.

Prezydent Roman Szełemej poinformował na sesji radnych o tym, że Wałbrzych ma duże szanse na uzyskanie 19 milionów złotych na wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości, na których rozpocznie się budowa obwodnicy zachodniej Wałbrzycha.

Czworo posłów z koła Inicjatywa Dialogu wstąpiło w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród tych posłów jest Halina Szymiec–Raczyńska, która angażuje się w sprawy Wałbrzycha i regionu.

Rady Wspólnot Samorządowych Wałbrzycha zwróciły się do prezydenta Romana Szełemeja z prośbą o rozważenie możliwości przyznawania poszczególnym przewodniczącym Wspólnot Samorządowych diet w wysokości 500 zł na zwrot kosztów ponoszonych przez członków tychże Wspólnot.

Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprezentowali projekt autorstwa Michała Gnacego „Na czterech łapach”, który ma być kluczem do rozwiązania problemu m.in. bezpańskich psów.

Ostatnia sesja Rady Miasta Wałbrzycha w 2013 roku miała niebagatelne znaczenie dla przyszłości miasta, bowiem decydowano na niej o budżecie na 2014 rok. Radni Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali przyszłoroczny budżet.
- Nie możemy poprzeć budżetu, w którym nie uwzględniono żadnego naszego wniosku – mówi radny Giovanni Roman.

Już dawno sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego nie miała tak gorącego przebiegu i nie wywołała tylu emocji. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Powiatu na 2014 rok.

Z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego zrezygnował Jerzy Detyna.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group