Czwartek, 17 czerwca
Imieniny: Alberta, Laury
Czytających: 1911
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych/powiat wałbrzyski: Wałbrzyska polityka w 2014 roku – część pierwsza (styczeń–kwiecień)

Wtorek, 30 grudnia 2014, 16:34
Aktualizacja: Środa, 31 grudnia 2014, 7:17
Autor: opr. PAW
Wałbrzych/powiat wałbrzyski: Wałbrzyska polityka w 2014 roku – część pierwsza (styczeń–kwiecień)
SLD
Fot. red
Zapraszamy tradycyjnie do podsumowania roku 2014. Dziś zaczynamy od wydarzeń politycznych, które miały miejsce od stycznia do kwietnia.

STYCZEŃ:

Radna powiatowa Beata Żołnieruk podjęła decyzję o byciu radną „niezależną".

Działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprezentowali kampanię promującą ideę zmian w systemie administracji państwowej. Lewica chce powrotu do stanu sprzed reformy Jerzego Buzka z 1997 roku i przywrócenia 49 województw.

17 stycznia w wałbrzyskim Ratuszu odbyło się podsumowanie działalności V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Kadencję MRM podsumował jej przewodniczący Adrian Ziątek.
- Postulowaliśmy do prezydenta Szełemeja m.in. o darmowe Wi-Fi w autobusach oraz o dojazd autobusów linii C na plac na Rozdrożu i te nasze postulaty zostały zrealizowane - mówi Adrian Ziątek. – Podczas naszej kadencji włączaliśmy się w różne akcje, jak choćby: zbieranie darów dla schroniska dla zwierząt, zorganizowaliśmy mikołajki dla dzieci z domu dziecka, odbyliśmy kilka debat i spotkań z prezydentem Wałbrzycha i radnymi, uczestniczyliśmy w promowaniu budżetu partycypacyjnego, oddawaliśmy krew.

W listopadzie ubiegłego roku siedmioro przewodniczących wałbrzyskich Rad Wspólnot Samorządowych zwróciło się do prezydenta Romana Szełemeja oraz Rady Miasta Wałbrzycha z pismem, w którym prosili o rozważenie możliwości przyznawania poszczególnym przewodniczącym RWS–ów diet w wysokości 500 zł na zwrot kosztów ponoszonych przez członków tychże Wspólnot. Ostatecznie na styczniowej sesji, Rada Miasta zdecydowaną większością głosów odrzuciła wniosek przewodniczących RWS-ów.

Podczas sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego Jerzy Detyna wycofał swój wniosek o rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady. Wybrano również nowego wiceprzewodniczącego i została nim Elżbieta Gajewska.

Dwie godziny radni, przedstawiciele prywatnych przewoźników oraz zaproszeni goście dyskutowali na temat zasad funkcjonowania transportu publicznego na terenie powiatu wałbrzyskiego. Oprócz przedstawicieli przewoźników, na sali pojawiła się posłanka Anna Zalewska, radny miejski Ryszard Nowak oraz przedstawiciel UM w Wałbrzychu Krzysztof Fila.

Radny miejski Piotr Kwiatkowski ponownie został członkiem Platformy Obywatelskiej.

LUTY:

Radny powiatowy Krzysztof Kwiatkowski złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o rozważenie możliwości likwidacji stanowiska asystenta starosty, które piastował wówczas Mateusz Mykytyszyn.

Kandydaci Twojego Ruchu w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówili m.in. o konieczności wejścia Polski do strefy Euro. Robert Kwiatkowski, członek zarządu Twojego Ruchu, zapewniał, że listy koalicji Europa Plus Twój Ruch w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą składać się z ludzi pochodzących z różnych sfer, a hasłem przewodnim będzie: wolność, równość, praca.

Cezary Przybylski został nowym marszałkiem Dolnego Śląska. Po rezygnacji z urzędu marszałka Rafała Jurkowlańca, radni sejmiku wybrali nowy zarząd, w którego skład weszli: Jerzy Michalak - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Włodzimierz Chlebosz - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu oskarżał byłego prezydent Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego o przekroczenie uprawnień w okresie pełnienia funkcji Prezydenta Miasta w związku z powołaniem do pełnienia funkcji członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych czterech osób wbrew obowiązującym przepisom i działanie tym na szkodę interesu społecznego. W lutym zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uniewinnił Kruczkowskiego od wszystkich zarzucanych mu czynów.

Wręczono medale z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Pamiątkowe odznaczenia wręczył Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. Medal otrzymała m.in.: Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Premier Donald Tusk podpisał dymisję dotychczasowego wojewody dolnośląskiego – Aleksandra Marka Skorupy. Jego miejsce zajął Tomasz Smolarz, zastępca burmistrza Dzierżoniowa.

Członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Mucha podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w klubie radnych Nasz Powiat.

Na lutowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Zielony Wałbrzych 2020”, który jest autorskim programem prezydenta Romana Szełemeja. Opozycja przedstawiła swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące tego projektu, ale program został ostatecznie przegłosowany. Celem projektu „Zielony Wałbrzych 2020" jest przede wszystkim spowodowanie, by miasto było ekologiczne i czyste. Projekt opiera się na 7 obszarach działań:

I – Rowerowy Wałbrzych – co roku ma być budowanych 5-10 km ścieżek rowerowych.

II – Czysta Woda – przyłączanie się mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej, powstawanie przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczanie wód powierzchniowych, zarybianie Pełcznicy.

III – Transport publiczny – stworzenie warunków zachęcających wałbrzyszan do jak najczęstszego korzystania z komunikacji miejskiej i stworzenie alternatywy dla transportu samochodowego.

IV – Powietrze – chodzi o całoroczne utrzymanie parametrów zanieczyszczeń w granicach normy, a także o wcielenie w życie programu ograniczenia niskiej emisji.

V – Odpady – w 2020 roku wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha w założeniu mają segregować odpady, a także mają zostać podjęte działania zmierzające do tego, by Wałbrzych był miastem bez azbestu i bez składowisk odpadów (oprócz tych komunalnych).

VI – Zieleń – zalesianie hałd i zamykanie składowisk odpadów, a także stworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego, który będzie odpowiedzialny za gospodarowanie zielenią miejską.

VII – Edukacja – prowadzenie intensywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców miasta.

MARZEC:

Swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawiła koalicja SLD–UP. W naszym okręgu liderem na liście SLD-UP była Lidia Geringer de Oedenberg, a na liście znalazł się m.in. wałbrzyski polityk Mirosław Lubiński.

– Panie starosto, kiedy poda się Pan do dymisji? Najwyższa pora, żeby Pan to zrobił, skoro twierdzi Pan, że starosta nie jest od zwalczania bezrobocia – grzmiał radny Longin Rosiak na marcowej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

W Zabrzu odbyło się XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszego dnia odbyły się wybory uzupełniające do zarządu związku. Na dwa wolne wakaty zostali wybrani: Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha oraz Zdzisław Czucha, burmistrz Kościerzyny.

Gmina Wałbrzych otrzymała ponad 2, 5 mln zł. na realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Do przewodniczącego rady powiatu wałbrzyskiego Jerzego Detyny wpłynęło pismo od radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego, w którym radny poinformował o rezygnacji z członkostwa w Wałbrzyskiej Wspólnocie Samorządowej.

Rada Regionu dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej zadecydowała o tym, że Jerzy Tutaj wystartuje w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego z numerem 5.

25 marca Zarząd PSL Powiatu Grodzkiego w Wałbrzychu wybrał na funkcję Prezesa Piotra Zimnickiego.

28 marca w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie–Zdroju odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki piątej edycji plebiscytu „Kryształy i Kamienie”. Plebiscyt honoruje wyjątkowe osobowości życia kulturalno–społeczno–politycznego w regionie.

KWIECIEŃ:

Zdaniem przedstawicieli SLD, wiele z inwestycji prowadzonych w mieście jest przykładem rozrzutności, a nawet niegospodarności obecnych władz Wałbrzycha (na konferencji prasowej przedstawiono prezentację pod tytułem „Inwestycje TAK - bezmyślność NIE", w której poruszono m.in.kwestie budowy i remontu dwóch toalet w ścisłym centrum miasta za kwotę ok. 700 tys. zł).

W wałbrzyskim ratuszu zaprezentowano ramy budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 –2020. Suma, którą ma otrzymać Aglomeracja Wałbrzyska to 211 milionów Euro, a więc około 880 milionów złotych.

Kwietniową sesję Rady Miasta zdominowała dyskusja na temat zaciągnięcia przez Gminę Wałbrzych długoterminowego kredytu .Projekt uchwały zakładał zaciągnięcie kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z terminem spłaty do 31 grudnia 2031roku w wysokości 94 milionów 817 tysięcy 814 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Grupa 5 radnych powiatowych (Krzysztof Kwiatkowski, Longin Rosiak, Agnieszka Błażuk, Marek Tarnacki oraz Beata Żołnieruk) złożyła wniosek dotyczący odwołania starosty Józefa Piksy.

Radni powiatowi po raz kolejny dyskutowali na temat inwestycji związanej z budową lodowiska w Jedlinie Zdroju. Starosta Józef Piksa zaproponował, by Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 300 tysięcy złotych. Przy 7 głosach „za” dofinansowaniem budowy lodowiska, przy 7 głosach „przeciw” tej inwestycji i przy 1 „wstrzymującym się”, uchwała została odrzucona.

Wrócił temat delegacji starosty Józef Piksy. Wiele kontrowersji budziła m.in. delegacja do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Według radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego z faktury wystawionej przez tenże Hotel wynika, że starosta Józef Piksa podczas Konwentu Starostów dwa razy jadł i raz pił…
- Na razie nie otrzymałem żadnych pokontrolnych wniosków i nie mogę się do nich odnieść – mówi starosta. – Podczas Konwentu Starostów nie wypiłem nawet piwka, a fakturę wziąłem i nie spojrzałem, jakie usługi znajdują się na tejże fakturze.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group