Niedziela, 1 października
Imieniny: Danuty, Igora, Remigiusza
Czytających: 5080
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Zadecydują o absolutorium dla prezydenta

Wtorek, 28 czerwca 2022, 6:34
Autor: red
Wałbrzych: Zadecydują o absolutorium dla prezydenta
Fot. archiwum
W czwartek 30 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w ratuszu sala witrażowa odbędzie się sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i prowadzonych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Raport o stanie Gminy Wałbrzych za rok 2021.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wotum zaufania.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok:
• rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok wraz z opinią RIO,
• rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2021 rok,
• zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Wałbrzych za rok 2021,
• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2021 rok,
• przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania,
• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2021 rok,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zajęcia stanowiska wobec przebiegu proponowanych na terenie Miasta Wałbrzycha wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego .

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem przyszłej drogi krajowej DK 35 (leżącym w ciągu budowanej obwodnicy Wałbrzycha) w granicach miasta Szczawno Zdrój.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałbrzych potrzebnej do wyliczenia wysokości kwoty, która jest zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z kosztami jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej, zgodnie z zawartą umową z Gminą Wałbrzych Miastem na prawach Powiatu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia do realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pod tytułem "Bezpieczny Parasol".

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

18. Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatów: M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i jaworskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Legnicy, Nadzór Wodny w Wałbrzychu.

19. Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021.

20. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

22. Zamknięcie obrad.

Twoja reakcja na artykuł?

1
8%
Cieszy
5
38%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
5
38%
Złości
2
15%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (7)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group