Czwartek, 29 października
Imieniny: Wioletty, Jacka
Czytających: 1730
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Bardzo bogaty program powiatowej sesji

Wiadomości: powiat wałbrzyski
Środa, 23 kwietnia 2014, 13:45
Autor: red
Fot. red
Już jutro o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 w sali konferencyjnej odbędzie się sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Informacja o podstawowych wynikach pracy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu oraz o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2013.

5. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa za 2013 rok

6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wałbrzyskiego w 2013 roku.

8. Sprawozdanie z działalności PUP w Wałbrzychu za 2013 rok.

9. Sprawozdanie z działalności PCPR w Wałbrzychu za 2013 rok.

10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlina-Zdrój.

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (+ autopoprawka).

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia gminie Walim pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Walim.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenie rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach
administracyjnych gminy Czarny Bór.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Wałbrzychu.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz 1536 z późn. zm.)

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2014 – 2020.

22. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok dla Powiatu Wałbrzyskiego.

23. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póz. zm.) za rok 2013.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu.

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group