Sobota, 2 lipca
Imieniny: Marii, Urbana
Czytających: 6244
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Inspektorat Pracy dopatrzył się nieprawidłowości

Wtorek, 27 września 2016, 9:04
Aktualizacja: 21:33
Autor: red
Wałbrzych: Inspektorat Pracy dopatrzył się nieprawidłowości
Fot. red
W lipcu posłanka Katarzyna Mrzygłocka zwróciła się do Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w sprawie warunków pracy kierowców zatrudnionych w Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Prezentujemy poniżej odpowiedź, jaką Inspektorat udzielił posłance.

"W odpowiedzi na pismo Pani Poseł z dnia 18 lipca 2016r. (numer sprawy IKM/B3/12/16), ), informuję, że w dniu 15 września 2016r. inspektorzy pracy działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zakończyli czynności związane z kontrolą prowadzoną w podmiocie: Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. W wyniku podjętych działań, tak w ramach czynności kontrolno-nadzorczych, jak i czynności wyjaśniających ujawniono okoliczności wskazujące na naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie dotyczącym między innymi:
- Prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wykonujących przewozy pasażerskie w ramach transportu publicznego. W szczególności, w stosunku do kierowców objętych kontrolą, ujawniono okoliczności związane z nierzetelny ewidencjonowaniem ich czasu pracy, co polegało na niewykazywaniu w kartach ewidencji czasu pracy wszystkich przepracowanych przez nich dni pracy, a co dalej rzutowało na przepracowany przez nich czas pracy i w konsekwencji na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Nadto stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezaliczaniu przez pracodawcę do czasu pracy kierowców wszystkich czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia, co w ocenie kontrolujących prowadziło do nieuzasadnionych odliczeń od czasu pracy kierowców.

- Czasu pracy kierowców poprzez nieuwzględnianie każdorazowo przerwy 15 minutowej do czasu pracy, w sytuacji gdy dobowy wymiar pracy wynosił co najmniej 6 godzin,

- Rozliczania urlopów wypoczynkowych kierowców.

W świetle ustalonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, w zakresie stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy wystąpienie, zawierające wnioski w zakresie usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w przyszłości. W szczególności, dotyczące rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, która jest kluczowym elementem przy ocenie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców. W ocenie kontrolujących poprawnie prowadzona ewidencja czasu pracy ma bowiem istotne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa jazdy, ale również odgrywa istotną rolę dla organów nadzoru kontrolujących ewidencję czasu pracy, na podstawie której ustala się przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców.

Ponadto, skierowane do pracodawcy wnioski dotyczyły między innymi:

- wypłaty należnych świadczeń pracownikom (objętych kontrolą), co do których stwierdzono nieprawidłowości,

- prawidłowego rozliczania urlopów wypoczynkowych, w zakresie ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

W związku z ujawnieniem okoliczności, wyczerpujących znamiona wykroczeń przeciwko prawom pracownika z art. 281 pkt 5 KP (naruszenia przepisów o czasie pracy) oraz z art. 283 § 2 pkt 8 KP (utrudnianie czynności kontrolnych) ustalono osoby odpowiedzialne, względem których zastosowano środki karne.

Dodatkowo informuję, że po dokonaniu rozpoznania w stosunku do podmiotu, który wskazany został w anonimowym piśmie kierowców, a z którym to podmiotem kierowcy zawierają umowy zlecenia, zaplanowane zostały odrębne działania kontrolno-nadzorcze".

OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY WE WROCŁAWIU
Małgorzata Łagocka

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (8) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group