Czwartek, 26 listopada
Imieniny: Konrada, Sylwestra
Czytających: 1812
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jutro radni uchwalą budżet na 2013 rok

Wiadomości: Wałbrzych
Środa, 19 grudnia 2012, 17:13
Autor: PAW
Fot. PAW
Niezwykle interesująco zapowiada się jutrzejsza sesja Rady Miasta Wałbrzycha. Radni będą decydować o budżecie na przyszły rok.

Na niedawnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, radna Beata Mucha krytycznie odniosła się do planowanego budżetu.
- Uważamy np., że decyzja o 3 milionach zł, jakie w budżecie zostały zdjęte z zadań gospodarki komunalnej i przeznaczono je na remont placu Magistrackiego, nie jest dobrym rozwiązaniem – mówi Beata Mucha. - Te środki finansowe można przeznaczyć na znacznie pilniejsze potrzeby niż remont placu Magistrackiego, który w złym stanie nie jest.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.

2. Uroczyste wręczenie aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski Panu Zygmuntowi Panfil.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314//2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację prac projektowych dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11Listopada w mieście Wałbrzych”.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podjęcia współdziałania Miasta Wałbrzycha z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na 2013 - 2038.
a/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wałbrzycha przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
b/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na 2013 - 2038.

9. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok Rady Miejskiej Wałbrzycha;
• przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
• odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
• odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha,
• odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów,
• dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków,
• stanowisko Prezydenta Miasta do wniesionych poprawek,
• głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
• głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 15.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym oraz określenia granic ich obwodów.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Gminie Wałbrzych na rok szkolny 2012/2013.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu, przy ulicy 11 Listopada 75.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja - A. Kochanka w Wałbrzychu.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic P. Wysockiego - A. Kochanka w Wałbrzychu

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic P. Wysockiego – M. Kasprzaka w Wałbrzychu.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej na terenie Rynku imprezy pod nazwą „Giełda Staroci”.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na 2013 rok.

24. Informacja o podmiotach w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia Prezesa Sądu Rejonowego.

25. Informacja z realizacji Zarządzeń i Dyspozycji Prezydenta Miasta Wałbrzycha za miesiąc listopad 2012 roku.

26. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

28. Wolne wnioski.

29. Oświadczenia.

30. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group