Sobota, 27 lutego
Imieniny: Anastazji, Gabriela
Czytających: 2157
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Jutro spotkają się radni

Środa, 30 marca 2011, 7:33
Aktualizacja: 7:34
Autor: PAW
Wałbrzych: Jutro spotkają się radni
Fot. red
Na jutro zaplanowana została X sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołów z VI, VII i VIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 31 stycznia 2011 roku.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie emisji obligacji komunalnych.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa – Marcelego Kosteckiego w Wałbrzychu.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/225/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, przy ul. Palisadowej nr 48.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71 i Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71 w Gminny Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 28 października 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz Uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 6 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 28 października 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2010 rok.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha o zmianie uchwały Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wałbrzych.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/05 z 30 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Integracyjnym Domu dla Bezdomnych.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania..

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011 – 2015.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 28.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Wałbrzychu przy ul. Pocztowej 9.

25. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za luty 2011 roku.

26. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

28. Wolne wnioski.

29. Oświadczenia.

30. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (14) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group