Czwartek, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 2536
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Miejskie sprawy podczas miejskiej sesji

Środa, 28 października 2015, 7:16
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Miejskie sprawy podczas miejskiej sesji
Fot. red
Jutro – 29 października o godz. 9.00 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015 – 2031 za I półrocze 2015 roku.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2015 roku.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr X/144/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Gminie Wałbrzych od 1 września 2015 r.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu przy Pl. Bohaterów Pracy 1.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych.

21. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap I.

22. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

23. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

24. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

25. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group