Piątek, 7 października
Imieniny: Marii, Marka
Czytających: 4492
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Prawo i Sprawiedliwość zwraca się do prezydenta Szełemeja w sprawie podwyżek cen wody

Piątek, 7 czerwca 2013, 9:19
Aktualizacja: Sobota, 8 czerwca 2013, 6:57
Autor: red
Wałbrzych: Prawo i Sprawiedliwość zwraca się do prezydenta Szełemeja w sprawie podwyżek cen wody
Fot. PAW
Otrzymaliśmy od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dwa pisma dotyczące wprowadzenia planowanych podwyżek cen wody. Treść tych pism zamieszczamy poniżej.

Pierwsze pismo to list otwarty do rządzących Wałbrzychem, a drugie pismo to wniosek do prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja:

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha:

L I S T O T W A R T Y do rządzących naszym miastem Wałbrzychem w sprawie planowanych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków w Wałbrzychu.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha, w imieniu wzburzonych i zaniepokojonych mieszkańców Wałbrzycha, zwraca się do rządzących naszym miastem o zablokowanie wprowadzenia drastycznych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków w Wałbrzychu podjętych uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 roku.

Podkreślamy, że taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Wałbrzychu należą do najwyższych w Polsce. Ustalono następujące stawki netto za 1metr sześcienny: woda 4, 81 zł – wzrost o 0, 50 zł, ścieki 7, 41 zł – wzrost o 1, 50 zł. Przed podwyżką ceny za wodę i odprowadzenie ścieków wynoszą: 4, 31 zł (woda) + 5, 91 zł (ścieki) = 10, 22 zł, a po podwyżce: 4, 81 zł (woda) + 7, 41 zł (ścieki) = 12, 22 zł, co daje wzrost opłat o 19, 57% netto + podatek Vat.

Niższe opłaty obowiązują w większości miast Polski o znacznie wyższym statucie materialnym jego mieszkańców niż w Wałbrzychu. W niektórych miastach opłaty za 1 metr sześcienny netto ustalone są następująco:
Gdańsk: woda – 4, 05 zł, ścieki – 5, 76 zł,
Poznań: woda – 3, 81 zł, ścieki – 5, 19 zł.
Wrocław: woda – 3, 95 zł, ścieki – 4, 41 zł.
Szczecin: woda – 3, 79 zł, ścieki – 6, 19 zł, itd.

Obecnie jesteśmy świadkami postępującej degradacji Wałbrzycha: szaleje bezrobocie, które w Wałbrzychu wynosi 17,3%, a w powiecie wałbrzyskim sięgnęło 34,2%. Nasze miasto Wałbrzych wyludnia się, przerażająca jest sytuacja demograficzna, a wielu mieszkańców nie stać na podstawowe utrzymanie i regulowania najważniejszych opłat, dysponują niskimi dochodami (renciści, emeryci, bezrobotni jak i pracujący za niskie uposażenie). Obawiają się, że nowa sytuacja – po wprowadzeniu przedmiotowych podwyżek zepchnie ich budżety na skraj nędzy.

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że jeszcze w październiku 2012 r. WPWiK w uchwale nr. 4/XI/2012 z dnia 26 października 2012 roku w uzasadnieniu przedłużającym obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wskazywał prezentowało inne stanowisko: cyt.: „Dotychczas obowiązująca taryfa zapewnia: - uzyskanie niezbędnych przychodów, …. - zanotowany po raz pierwszy od kilku lat i utrzymujący się wzrostowy trend sprzedaży wody, a w ślad za tym przewiduje się zwiększenie łącznych przychodów ze sprzedaży usług, …. Dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości……”.

W związku z powyższym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości występując w imieniu mieszkańców Wałbrzycha stwierdza, że nie ma żadnego uzasadnienia dla planowanych kolejnych podwyżek cen wody i ścieków przez Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, zwracając uwagę prosimy o opamiętanie się decydentów i podejmowanie rozważnych decyzji w powyższej kwestii.

Ponadto chcemy przypomnieć, że rządzący Wałbrzychem przy pomocy głosów Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Klubu Radnych Ruch Samorządowy "Lewica" przeforsowali uchwałę, w której ustalono opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców: 20 zł od każdej osoby miesięcznie, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny lub 12 zł miesięcznie, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla wielu Wałbrzyszan borykającymi się z trudnościami finansowymi, te dwie uchwały zepchną ich na granicę nędzy.

Podwyżki cen za wodę, odprowadzanie ścieków i za odbieranie śmieci mają obowiązywać od 01.07.2013 r.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Wałbrzycha Giovanni Roman

Poniżej przedstawiamy zespół, który może anulować podwyżki za wodę i odprowadzanie ścieków:

Władze WZWiK:

Marek Mielniczuk - Przewodniczący Zarządu WZWiK

Członkowie Zarządu:

Adam Hausman - Wójt Gminy Walim
Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Miasta Świebodzice
Waldemar Kujawa - Burmistrz Miasta Boguszów Gorce
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha
Alicja Ogorzelec - Burmistrz Gminy Głuszyca
Daniela Sprytula - Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha

Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

Przewodniczący Zgromadzenia WZWiK:

Leszek Orpel – Burmistrz Miasta Jedlina Zdrój

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia WZWiK:

Stefania Pawełek – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha

Członkowie Zgromadzenia WZWiK:

Ramona Bukowska Mucha – Radna Rady Miejskiej Szczawna Zdrój
Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór
Adam Hausman – Wójt Gminy Walim
Bogdan Kożuchowicz – Burmistrz Miasta Świebodzice
Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzych
Waldemar Kujawa – Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce
Piotr Kwiatkowski – Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha
Alina Szełemej – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha
Alicja Ogorzelec – Burmistrz Miasta Głuszyca
Krystyna Olanin – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha
Ilona Socha – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha
Daniela Sprytula – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha
Leszek Świętalski – Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha składa wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha
w sprawie planowanych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków w Wałbrzychu.

Szanowny panie Prezydencie:

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha, w imieniu wzburzonych i zaniepokojonych mieszkańców Wałbrzycha zwraca się do rządzących naszym miastem o zablokowanie wprowadzenia drastycznych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków w Wałbrzychu podjętych uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 roku.

Podkreślamy, że taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Wałbrzychu należą do najwyższych w Polsce. Ustalono następujące stawki netto za 1metr sześcienny: woda 4, 81 zł – wzrost o 0, 50 zł, ścieki 7, 41 zł – wzrost o 1, 50 zł. Przed podwyżką ceny za wodę i odprowadzenie ścieków wynoszą: 4, 31 zł (woda) + 5, 91 zł (ścieki) = 10, 22 zł, a po podwyżce: 4, 81 zł (woda) + 7, 41 zł (ścieki) = 12, 22 zł, co daje wzrost opłat o 19, 57% netto + podatek Vat.

Niższe opłaty obowiązują w większości miast Polski o znacznie wyższym statucie materialnym jego mieszkańców niż w Wałbrzychu. W niektórych miastach opłaty za 1 metr sześcienny netto ustalone są następująco:
Gdańsk: woda – 4, 05 zł, ścieki – 5, 76 zł,
Poznań: woda – 3, 81 zł, ścieki – 5, 19 zł.
Wrocław: woda – 3, 95 zł, ścieki – 4, 41 zł.
Szczecin: woda – 3, 79 zł, ścieki – 6, 19 zł, itd.

Obecnie jesteśmy świadkami postępującej degradacji Wałbrzycha: szaleje bezrobocie, które w Wałbrzychu wynosi 17,3%, a w powiecie wałbrzyskim sięgnęło 34,2%. Nasze miasto Wałbrzych wyludnia się, przerażająca jest sytuacja demograficzna, a wielu mieszkańców nie stać na podstawowe utrzymanie i regulowania najważniejszych opłat, dysponują niskimi dochodami (renciści, emeryci, bezrobotni jak i pracujący za niskie uposażenie). Obawiają się, że nowa sytuacja – po wprowadzeniu przedmiotowych podwyżek zepchnie ich budżety na skraj nędzy.

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że jeszcze w październiku 2012 r. WPWiK w uchwale nr. 4/XI/2012 z dnia 26 października 2012 roku w uzasadnieniu przedłużającym obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wskazywał prezentowało inne stanowisko: cyt.: „Dotychczas obowiązująca taryfa zapewnia: - uzyskanie niezbędnych przychodów, …. - zanotowany po raz pierwszy od kilku lat i utrzymujący się wzrostowy trend sprzedaży wody, a w ślad za tym przewiduje się zwiększenie łącznych przychodów ze sprzedaży usług, …. Dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości……”.

W związku z powyższym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości występując w imieniu mieszkańców Wałbrzycha stwierdza, że nie ma żadnego uzasadnienia dla planowanych kolejnych podwyżek cen wody i ścieków przez Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, zwracając uwagę prosimy o opamiętanie się decydentów i podejmowanie rozważnych decyzji w powyższej kwestii. Dla wielu Wałbrzyszan borykającymi się z trudnościami finansowymi, te dwie uchwały zepchną ich na granicę nędzy.

Podwyżki cen za wodę, odprowadzanie ścieków i za odbieranie śmieci mają obowiązywać od 01.07.2013 r.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Wałbrzycha Giovanni Roman

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (18)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group