Niedziela, 2 października
Imieniny: Dionizego, Sławomira
Czytających: 2948
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Prezydent wręczył stypendia gimnazjalistom

Sobota, 19 marca 2011, 19:38
Aktualizacja: Niedziela, 20 marca 2011, 9:41
Autor: Sven
Wałbrzych: Prezydent wręczył stypendia gimnazjalistom
Fot. Sławomir Pawlik
Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski wręczył stypendia II stopnia najlepszym uczniom gimnazjów.

Ośmioro młodych ludzi, najlepszych w swoich szkołach, odebrało z rąk prezydenta Piotra Kruczkowskiego i zastępcy prezydenta Zygmunta Nowaczyka stypendia II stopnia. Przez cztery miesiące będą otrzymywać po 270 zł. miesięcznie.

Uczestnicy spotkania opowiadali o tym, w jaki sposób doszli do tak dobrych wyników. Recepta jest prosta. Trzeba lubić się uczyć i rozwiązywać problemy, interesować się światem i, co wiele osób zapewne zniechęci, poświęcać nauce sporo czasu.

Oto sylwetki nagrodzonych:

Grzegorz Grzegorczuk - uczeń klasy III c Publicznego Gimnazjum Nr 3 wykazuje się aktywnością w klasie. Jest osoba miłą, skromną, bardzo grzeczną. Można na nim polegać, jest prawdomówny i odpowiedzialny. Grzegorz jest dobrym organizatorem. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć, ujawniając przy tym swoje liczne talenty, wykazując się kreatywnością. Uczeń jest bardzo ambitny. Samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w czasie nauki. Dyscyplina i koncentracja podczas zajęć lekcyjnych pomaga uczniowi w zdobywaniu dobrych ocen. Odznacza się wysoką kultura osobistą. Swoim zachowaniem daje przykład innym. Jest Przewodniczącym Samorządu Klasowego. Bierze udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych – apele, konkursy. Cechuje go wrażliwość społeczna, która powoduje, iż jest zawsze gotowy nieść pomoc innym. Przykładem tego jest udział w zbiórce żywności dla ludzi ubogich. Grzegorz rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Należy do wielu kół zainteresowań takich jak koło historyczne, koło biologiczne, koło chemiczne, koło teatralne, koło turystyczne, koło matematyczne, koło fizyczne, wolontariatu, bractwa rycerskiego. Uczeń jest szanowany i lubiany przez swoich rówieśników. Koledzy często zwracają się do niego o pomoc w nauce. Grzegorz nie odmawia pomocy swoim rówieśnikom. Osiągnięcia:
• udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – I miejsce,
• udział w VIII regionalnym Turnieju Przedsiębiorczości „Młody Przedsiębiorca 2010”,
• udział w grupie energetycznej w ramach „Projektu 50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich”,
• przygotował i zaprezentował prezentację „Projekt 50/50” na temat działań bezinwestycyjnego oszczędzania energii w szkole. Na spotkaniu z innymi szkołami biorącymi udział w tym projekcie,
• udział w Wałbrzyskim Konkursie Pisani Listów,
• udział w konkursie fotograficznym „Polskie Parki Krajobrazowe w moim obiektywie”,
• udział w konkursie fotograficznym „W poszukiwaniu utraconego piękna dla polskiego biznesu”,
• udział w konkursie literackim „Chopin słowem malowany”,
• udział w wałbrzyskiej wigilii wolontariuszy,
• udział w akcji sadzenia żonkili w wałbrzyskim hospicjum,
• udział w konkursach szkolnych:
o I miejsce w konkursie plastycznym „Droga do Niepodległości”
o I miejsce w konkursie historycznym „Droga Polski do Niepodległości”
o III miejsce w konkursie „Miliard w Rozumie”
o udział w zbiórce pieniędzy na akcje: Światełko dla zapomnianych, I Ty zostaniesz Świętym Mikołajem, Zbiórka zużytych baterii.

Adam Matejuk - uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum nr 4 uzyskał średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Adam jest uczniem niezwykle pracowitym i obowiązkowym, osobą, na której mogą polegać zarówno koledzy, jak i nauczyciele. Wyróżnia się ponadprogramową wiedzą, dociekliwością i starannością w jej zdobywaniu i przyswajaniu. Naukę traktuje jak obowiązek, z którego należy się sumiennie wywiązywać, ale i przyjemność, umożliwiającą zdobywanie wiedzy z interesujących go dziedzin – stąd uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań: matematycznym, informatycznym, biologicznym. Wysoką średnią uzyskuje dzięki logicznemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach międzyszkolnych: Konkurs Matematyczny „Muflon”, Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy, Szkolny Konkurs Języka Polskiego „ Mistrz Ortografii”, zawody sportowe „Gimnazjada”, konkurs historyczny „Drogi Polaków do niepodległości”, powiatowy „Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie”. Zawsze chętnie służy pomocą i wsparciem innym. Bierze udział we współorganizowanych przez szkołę inicjatywach społecznych, oraz aktywnie uczestniczy w organizowanej przez samorząd klasowy pomocy koleżeńskiej. Postawa Adama, jego stosunek do nauki oraz zaangażowanie w życie społeczne klasy i szkoły stanowią wzór do naśladowania.
Sara Wciorka - uczennica klasy II b Publicznego Gimnazjum Nr 5 – uzyskała średnią ocen 5,03 i wzorową ocenę z zachowania. Jest uczennicą aktywną, ambitną, chętnie i sumiennie angażującą się w życie społeczności szkolnej. Zawsze konsekwentna w realizacji podjętych działań i zadań, dba nie tylko o własny samorozwój, ale również wspiera swoich kolegów i koleżanki. W I semestrze roku szkolnego 2010/2011:
• została laureatką Igo stopnia Międzynarodowego Konkursu Biologia Plus Oxford Educational
• wzięła udział w Konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista – część matematyczna i humanistyczna
• reprezentuje szkołę w drużynie Matematycznego Muflona
• wzięła udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego.

Nikola Olszak - uczeń klasy III a Publicznego Gimnazjum Nr 6 – uzyskała średnią ocen 5,14 i wzorową ocenę z zachowania. Nikola jest uczennicą, która może być wzorem do naśladowania dla innych. Ma szerokie zainteresowania, jest odpowiedzialna, zawsze gotowa pomagać innym, zaangażowana społecznie. Jest wzorową uczennica, już trzeci rok z rzędu ma jedną z najwyższych średnich ocen uczniów w szkole, w tym semestrze 5,14. Jest bardzo aktywna w działaniach nadprogramowych. Podejmuje szereg zadań jako wolontariuszka w Klubie Ośmiu – Młodzieżowym Wolontariacie przy PG 6. Uczestniczy efektywnie w projektach: „Pociąg do Teatru” i „Cienie teatru” realizowanych wspólnie z Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Współorganizowała Dolnośląską Konferencję Młodzieży „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” w Zamku Książ. Jest absolwentką projektu Uniwersytet I Wieku organizowanego przez PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu. Uczestniczyła w V Ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim w Warszawie „Idea Polski w XXI”. Czynnie uczestniczy w zajęciach teatru szkolnego „Trema za kurtyną”.
Jest laureatką:
• Dolnośląskiego Integracyjnego Festiwalu Teatrów Amatorskich „Kobierzyce Arlekin” 2010 r. - nagroda grand Prix
• XVIII Dolnośląskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żarów 2010 r. - II nagroda
• zdobyła I miejsce w Konkursie Teatralnym „Bliżej Biblii” 2010 r.
Nikola jest uczennicą systematyczną, sumienna, uczciwą w codziennym postępowaniu. Posiada właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych. Dba o poszanowanie własności prywatnej i społecznej, o kulturę słowa w szkole i poza nią.

Bartosz Plewa - uczeń klasy III e Publicznego Gimnazjum Nr 7 – jest uczniem pilnym, sumiennym, pracowitym, angażującym się w życie klasy i szkoły. Jest również lubianym i pomagającym innym członkiem klasy 3 e. Swoją wiedzę i zainteresowania poszerza w ramach zajęć fakultatywnych: język angielski dla zaawansowanych, przed egzaminem gimnazjalnym z języka polskiego, historyczny – starożytne cywilizacje, prozdrowotny – savoir vivre, geograficzny – Planeta Ziemia. Bartek uczęszcza również na wykłady na uniwersytecie Pierwszego Wieku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Oprócz indywidualnych osiągnięć aktywnie włącza się w prace na rzecz klasy i szkoły. W ramach pracy na rzecz klasy:
• współorganizował Wigilię klasową
• przygotował gazetki tematyczne w sali lekcyjnej
• w ramach samopomocy uczniowskiej organizował spotkania pozalekcyjne dla uczniów klasy 3e mających problemy w nauce
• aktywnie włączył się w akcje charytatywne – zbiórki makulatury, korków, pieniędzy na „Górę Grosza”, karmy dla zwierząt ze schroniska
W ramach pracy na rzecz szkoły:
• uczestniczył w spektaklu „Nie lękajcie się” prezentowanym w kościele na Podzamczu, Szczawienku oraz w Gimnazjum w Łomnicy
• jest członkiem Pocztu sztandarowego szkoły
Szczególne osiągnięcia:
• VI miejsce w powiatowym konkursie „Młody przedsiębiorca”
• wyróżnienie w miejskim konkursie na list „Najpiękniejszy dzień życia”
• przejście do etapu miejskiego konkursu „Muflon Matematyczny”
• VI miejsce w miejskim konkursie wiedzy o Wałbrzychu,
• zakwalifikowanie się do etapu powiatowego Ligi Humanistycznej
• zakwalifikowanie się do etapu powiatowego Ligi Matematycznej
Chłopiec osiąga również sukcesy w konkursach szkolnych:
• III miejsce w Konkursie wiedzy o Wałbrzychu,
• III miejsce w „Potyczkach binarnych” - indywidualne
• II miejsce w „Potyczkach binarnych” - zespołowo
• III miejsce w konkursie na pracę „Problemy Unii Europejskiej”
• I miejsce w szkole w konkursie „Zdolny Ślązak Gimnajalista” w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej

Katarzyna Walczyk - uczennica klasy III a Publicznego Gimnazjum Integracyjnego Nr 9 - uczennica uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 następujące osiągnięcia:
• Finalistka X Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego („zDolny Ślązak Gimnazjalista”) - konkurs w toku
• II miejsce w Powiatowym Konkursie „Zostań Przedsiębiorcą”
• udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe” - konkurs w toku
• uczestniczka Konkursu Matematycznego Muflon
Katarzyna Walczyk jest uczennicą klasy 3, jest uczennicą wzorową, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Kasia jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Jest pomysłodawcą, współorganizatorem lub uczestnikiem imprez i uroczystości klasowych i szkolnych (np. WOŚP, zbiórka żywności, Dzień Papieski). Kasia uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, biologiczne, ekologiczne. Jest osobą poszukującą. Jej ciekawość świata i optymizm pozwalają na osiągnięcie sukcesów nie tylko naukowych. Potrafi zdobyć uznanie, sympatię w gronie nauczycieli oraz swoich rówieśników. Lubi angażować się w szkolne sprawy i wkłada bardzo dużo pracy w powierzane jej zadania. Chętnie działa na rzecz innych i mimo bardzo wielu obowiązków osiąga wysokie wyniki nauczania. Dla rówieśników jest wzorem godnym naśladowania.

Michalina Marcia - uczennica klasy II a Publicznego Gimnazjum Nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 - jest uczennicą bardzo zdolną i wyjątkowo inteligentną, a jednocześnie pracowitą. Świadczą o tym jej wyniki w nauce. W ostatnim semestrze Michalina uzyskała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, a jej średnia ocen wynosi 5,07. Zachowanie uczennicy zostało ocenione jako wzorowe. Michalina udziela się w życiu klasy (jest wiceprzewodniczącą klasy) oraz szkoły. Ma wszechstronne zainteresowania i chętnie bierze udział w konkursach. Interesują ją nauki przyrodnicze, humanistyczne oraz muzyka. We wszystkich tych dziedzinach osiąga ogromne sukcesy. W bieżącym roku szkolnym Michalina przeszła do finału konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista – Konkurs Historyczny oraz Konkurs Polonistyczny. Z pewnością osiągnie ona jeszcze bardzo wiele w przyszłości.

Weronika Nitka - uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum Nr 13 w Zespole Szkół nr 2 uzyskała wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen 5,12. Weronika wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych, jest ambitna, kulturalna, koleżeńska i lubiana. Osiągnięcia: Laureat Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego „zDolny Ślązak 2011” oraz Laureat Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego „zDolny Ślązak 2011”.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (5)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group