Czwartek, 18 sierpnia
Imieniny: Heleny, Karoliny
Czytających: 2850
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: W Wałbrzychu będą się kształcić przyszli żołnierze

Piątek, 16 lutego 2018, 16:10
Aktualizacja: Sobota, 17 lutego 2018, 11:49
Autor: Robert Bajek
Wałbrzych: W Wałbrzychu będą się kształcić przyszli żołnierze
Fot. Robert Bajek
W Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu powstaje klasa wojskowa. O szczegółach tego projektu opowiadał Bogusław Kuta – Dyrektor ZS4, podczas wywiadu udzielonego naszej redakcji.

Walbrzyszek.com (W): Skąd taki pomysł?

Bogusław Kuta (BK): Kształcenie mundurowe w szkole trwa 8 lat. Pomyśleliśmy, że dobrze by było otworzyć klasy ściśle wojskowe w momencie kiedy nasi uczniowie z klas gimnazjalnych kończąc gimnazjum zaczęli poszukiwać klas wojskowych poza Wałbrzychem. Przeglądaliśmy propozycje MON i natknęliśmy się program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

W: Na czym polega program?

BK: Program pilotażowy, który został uruchomiony 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata - dwa semestry w klasie II i jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej a w czteroletnich technikach odpowiednio w klasie III i IV. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych, realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

W: Do kogo skierowany jest program?

BK: W pilotażowej edycji programu wzięło udział 57 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. W drugim rzucie edycji ma wziąć udział150 szkół, po 1 w każdym powiecie. Program ma charakter ogólnopolski.

W: Ile będzie klas wojskowych w ZS4?

BK: W projekcie w naszej szkole wezmą udział 2 klasy: klasa I i II LO.

W: Jak liczne będą klasy ?

BK: Liczebność klas nie będzie przekraczać 27 osób w każdej.

W: Kiedy rusza rekrutacja do tych klas?

BK: Promocja do tych klas już ruszyła ale oczywiście termin składania podań określa rozporządzenie Kuratora Dolnośląskiego, na które czekamy.

W: Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o przyjęcie?

BK: Kandydat do tej klasy musi charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia, musi pozytywnie zaliczyć test sprawnościowy. O kolejności przyjęcia do tej klasy będą na pewno decydowały osiągnięte wyniki nauczania. W momencie jednakowych wyników nie bez znaczenia będzie ocena z zachowania.

W: Ile lat będzie trwała nauka?

BK: Nauka w klasie wojskowej będzie trwała 3 lata z czego samo szkolenie wojskowe przewidziane jest według programu MON na okres 1,5 roku

W: Jaki tytuł czy stopień otrzymuje uczeń po zakończeniu szkolenia?

BK: Uczniowie w trakcie szkolenia otrzymują stopnie w zależności od otrzymywanych ocen i własnych osiągnięć od kadeta do starszego kadeta sztabowego.

W: Jakie będą korzyści wynikające z tego programu?

BK: Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - będą dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji, stałe konsultacje już w toku realizacji programu przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza lub planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału, wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego, wraz z oceną końcową.

W: Jakie będą zajęcia?

BK: Program nauczania obejmuje 185 godzin lekcyjnych, obejmujących zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, jak również około 30 godzin lekcji samokształcenia. W rozliczeniu tygodniowym założeniem jest aby zajęcia odbywały się w klasie drugiej liceum do poły klasy trzeciej: minimum 45 godzin teorii, 90 godzin praktycznych zajęć, 50 godzin praktycznych w trakcie 5–dniowego obozu szkoleniowego przy wparciu jednostki wojskowej i 30 godzin kierowanego samokształcenia z wykorzystaniem platformy e-lerningowej i programów opracowanych przez MON.

W: Od kiedy w ZS4 ruszają klasy wojskowe?

BK: Program już ruszył, szkolenie wojskowe ruszą od września 2018 r. i oby się wszystko udało.

W: Dziękuję za rozmowę.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (16) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group