Wtorek, 27 października
Imieniny: Iwony, Sabiny
Czytających: 2889
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wydział gospodarczy zostaje w wałbrzyskim Sądzie Rejonowym?

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 4 lutego 2011, 13:59
Aktualizacja: 14:59
Autor: red
Katarzyna Mrzygłocka interweniowała u ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego
Fot. red
Izabela Katarzyna Mrzygłocka kilkakrotnie rozmawiała z Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w sprawie planów likwidacji wydziału gospodarczego w wałbrzyskim Sądzie Rejonowym.
– Udało się zmienić tę decyzję. Mam projekt nowego rozporządzenia, z którego wykreślono te zmiany – mówi posłanka.

W sprawie planów likwidacji wydziału gospodarczego zwrócił się do posłanki jego przewodniczący Sędzia Jerzy Szafrański. Na tej podstawie sporządzone zostało pismo do ministra Kwiatkowskiego, w którym zawarte zostały argumenty świadczące o tym, że wydział jest w Wałbrzychu niezbędny.
- Zwróciliśmy uwagę, że analiza, której dokonano planując likwidację, nie była w pełni zgodna z prawdą. Wskazaliśmy m.in., że do wydziału gospodarczego wpływa coraz więcej spraw, sędziowie zajmują się także sprawami upadłościowymi, które toczą się od wielu lat. Ponadto wałbrzyski sąd posiada odpowiednie warunki lokalowe - wylicza Mrzygłocka.

Projekt rozporządzenia czeka na podpis ministra.

Oto treść pisma, jakie posłanka Mrzygłocka skierowała do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego:

Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości

W związku z przesłanym opracowaniem Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego z dnia 13.12.2010 r. w sprawie propozycji zniesienia Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu uprzejmie proszę o zapoznanie się ze wskazanym problemem i pomoc w jego rozwiązaniu.

Przedstawiona analiza nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy, a to ilości i rodzajów rozpoznawanych przez Wydział spraw jak i jego struktury organizacyjnej. W wydziale pracuje czterech sędziów z czego jeden w 1 wymiaru zadań, a nie pięciu. Niezasadne wydaje się decydowanie o zniesieniu Wydziału opierając się jedynie na statystycznej analizie spraw GC, GC upr. i GNc przyjmując dane na koniec I półrocza 2010r., gdy odnotowuje się znaczny wzrost wpływu spraw w II półroczu tegoż roku. Jest to kolejny wzrost wpływu tej kategorii spraw w porównaniu z latami 2008 i 2009 (załącznik-dane na dzień 23.12.2010 r). Opracowanie nadmienia jedynie, że Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi także postępowania upadłościowe i naprawcze. Tymczasem w postępowaniach upadłościowych tj. sprawach prowadzonych przez wiele lat o wysokim stopniu skomplikowania i dużej ilości zgromadzonemu materiału dowodowego jedna ze spraw zawiera 153 tomy, a inne średnio 27 tomów. Sędziowie (ci sami, którzy orzekają w sprawach GC, GC upr. i GNc) podejmując setki decyzji procesowych, które w przedstawionej statystyce nie znalazły swego odzwierciedlenia. Chodzi tu np. o postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, zabezpieczenia majątku upadłego, zażaleń na postanowienia sędziego komisarza co do sprzeciwów do listy wierzytelności czy zarzutów na plan podziału masy – rozpoznawanych w składach trzy osobowych sądu i w sprawach o sygnaturach akt GU, GUu, Guz GUo ), czy tez mnogość orzeczeń sądu i sędziego komisarza wydawanych na bieżąco w sprawach o sygnaturach akt GUp. Statystyka ta nie obejmuje również wierzytelności, która są odpowiednikiem spraw o zapłatę w procesie, czy spraw o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej (Gzd), które to sprawy rozpoznają również sędziowie VI Wydziału Gospodarki (art.375 prawa upadłościowego i naprawczego). Tym samym uwzględnienie w statystyce orzeczeń wydawanych przez sędziów VI Wydziału Gospodarczego w wyżej wymienionych kategoriach spraw spowoduje, że wpływ spraw na jednego sędziego będzie większy bądź porównywalny z wpływem w Sądzie w Dzierżoniowie.

Niezależnie od wykazanego właściwego obciążenia sędziów za pozostawienie Wydziału Gospodarczego w strukturze sądu Rejonowego w Wałbrzychu przemawiają również następujące fakty:
1. Dobre warunki lokalowe,
2. Wydział znajduje się w największym Sądzie Rejonowym w okręgu Sądu w Świdnicy, w największym pod względem liczby mieszkańców- mieście tego okręgu Wałbrzych posiada korzystne uwarunkowania komunikacyjne, co nie jest bez znaczenia dla prowadzonych spraw gospodarczych i z tym związanego dostępu stron do sądu.

Propozycja likwidacji Wydziału Gospodarczego bez ujednolicenia procedury cywilnej w zakresie rozpoznania spraw gospodarczych jest działaniem na szkodę przedsiębiorców w zakresie dostępności do sądu i doprowadzi do znaczącego wydłużenia oczekiwania na orzeczenia i skuteczną egzekucję.

W Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu znajduje się stanowisko obsługujące Oddział Centralnej Informacji KRS prowadzące punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, jedyny dla całego dawnego Województwa Wałbrzyskiego - teraz dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy. Stanowisko to obsługiwane jest przez pracownika Wydziału Gospodarczego i współdziała w sprawach upadłościowych ze względu na znaczną ilość ogłoszeń przekazywanych do Mig Skoro nie utworzono wydziału gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - w miejscowości, w której siedzibę ma Sąd Okręgowy, to w okręgu tego sądu mogą, a nawet powinny działać dwa wydziały gospodarcze. Sama statystyka (w wybiórczej kategorii spraw) nie może być argumentem do pochopnego decydowania o zmianach w organizacji sądownictwa gospodarczego, gdy tak niedawno sądownictwo to było priorytetem w działaniach rządu.

Zgodnie z art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora (tekst jednolity
z 9 maja 1996r.) proszę o informacje o podjętych w sprawie działaniach w ciągu 14 dni.

Z poważaniem

Katarzyna Mrzygłocka

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group