Niedziela, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 2019
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jutro kolejna sesja Rady Miasta Wałbrzycha

Wiadomości: Wałbrzych
Środa, 27 marca 2013, 12:07
Autor: PAW
Fot. PAW
Na jutro zaplanowano XLVI sesję Rady Miasta Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD: XLVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji - 28 marca 2013 roku godz. 9.00:


1.Otwarcie obrad.

2.Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

3.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4.Wnioski do porządku obrad.

5.Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038.

7.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

8.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację prac projektowych dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w mieście Wałbrzych”.

9.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Głuszyca zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

10.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Boguszów-Gorce zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

11.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Mieroszów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

12.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Czarny Bór zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

13.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XL/348/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

14.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XL/346/2012 w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych.

15.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Gminie Wałbrzych na rok szkolny 2012/2013.

16.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku”.

17.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/340/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2015.

18.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2015.

19.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2015.

20.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

21.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

22.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku .

23.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XLI/371/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

24.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2012 rok.

25.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

26.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

27.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2012 rok.

28.Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji "Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla miasta Wałbrzycha".

29.Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na lata 2009 - 2013".

30.Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015.

31.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Wałbrzych.

32.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

33.Odpowiedzi na zapytania.

34.Wnioski oraz oświadczenia radnych.

35.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

36.Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group