Piątek, 27 listopada
Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
Czytających: 1953
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Podział gminy Jedlina Zdrój na jednomandatowe okręgi wyborcze

Wiadomości: REGION, Jedlina Zdrój
Wtorek, 6 listopada 2012, 11:57
Autor: red
Fot. PAW
23 października Rada Miasta Jedlina Zdrój podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Jedlina Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przedmiotowego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano na wniosek burmistrza Jedliny Zdroju w uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym w Wałbrzychu.

Obowiązek dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze i dostosowanie do ich granic stałych obwodów głosownia nakłada na radę gminy ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy. Według dotychczasowych przepisów w każdym okręgu wyborczym w gminach do 20 000 mieszkańców wybierano od 1 do 5 radnych. Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku, regulującego obecnie zasady przeprowadzania wyborów, zostały utworzone jednomandatowe okręgi wyborcze. Oznacza to, iż w gminie Jedlina Zdrój w każdym okręgu wyborczym mieszkańcy będą wybierać tylko jednego radnego.

Podział Miasta Jedlina Zdrój na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych został opracowany zgodnie z zasadą równości wyborów, którą realizuje się przez ustalenie jednolitej normy przedstawicielstwa. Normę oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Według stanu na 30.09.2012 roku liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Jedlina Zdrój wynosiła 4894, natomiast liczba radnych w gminach do 20 000 mieszkańców wynosi 15. W związku z czym norma przedstawicielstwa dla Miasta Jedlina Zdrój wynosi 326,3. Biorąc pod uwagę powyższe zasady w każdym okręgu wyborczym liczba mieszkańców musi zawierać się w przedziale od 164 do 489. Nowy podział uwzględnia układ przestrzenny miasta.

Nowy podział gminy Jedlina Zdrój na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz referendów zarządzonych po dniu jego uchwalenia, a także do wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji 2010-2014.

www.jedlinazdroj.eu

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group