• Niedziela, 22 września 2019
  • Godz. 18:24
  • Imieniny: Joachima, Maurycego, Tomasza
  • Czytających: 2964
  • Zalogowanych: 1
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Radni na poważnie biorą się do pracy

Wiadomości: Wałbrzych
Środa, 12 grudnia 2018, 6:40
Autor: red
Fot. red
Po sesji inauguracyjnej, podczas której nastąpiło zaprzysiężenie radnych miejskich, teraz przyszedł czas na pracę. W czwartek 13 grudnia o godz. 9.00 w ratuszu (sala witrażowa nr 26) odbędzie się II sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z LXIII i I sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 r.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia
pojazdu.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LV/694/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr LIV/677/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie odpowiedzi na skargę.

25. Wnioski oraz oświadczenia radnych.

26. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

27. Zamknięcie obrad.

Twoja reakcja na artykuł?

4
31%
Cieszy
0
0%
Dziwi
0
0%
Nudzi
1
8%
Smuci
1
8%
Złości
7
54%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~Janosik 12-12-2018 10:48
No proszę do tej pory zgarniali pieniądze za frico. A teraz ? Więcej zgarniać będą w szerszym wymiarze osobowym w spółkach gminnych(punkt 12) . A dla równowagi zwiększają kwoty limitu tytułem ogranicznia kręgu osób do pomocy dla potrzebujących ( punkt 15). Trzeba też przegłosować większe zadłużenie Wałbrzycha , bo z 2018 r już nie jest aktualne. (punkt 10 ). Skąd wziąć pieniądze? Szełemej już przebiera nogami i kieruje wzrok na lichwiarskie parabanki. A w efekcie podwyższy czynsze (punkt 17 i 18). Konkluzja. Skoro Szełemej wybrał "kadry " jedynie słuszne a ślepi obywatele zagłosowali to nikt nie będzie przeciw. No może jeden zagończyk za namową pryncypała coś tam - dla równowagi- poprosi o wyjaśnienie tego ,czy owego.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group