Sobota, 24 lipca
Imieniny: Kingi, Krystyny
Czytających: 2575
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Pogadają o budżecie

Środa, 29 października 2014, 14:26
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Pogadają o budżecie
Fot. red
W czwartek 30 października na sesji Rady Miasta Wałbrzycha spotkają się radni. Wiodącym tematem będzie rozmowa o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

30 października o godz. 9.00 w sali witrażowej ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Uroczyste wręczenie dyplomu i medalu z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Panu Józefowi Wiłkomirskiemu.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014 – 2031 za I półrocze 2014 roku.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha”.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Konradów Nr 15 w Wałbrzychu.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/678/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wałbrzychu.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznej imprezy pod nazwą „Giełda Staroci” organizowanej na terenie wałbrzyskiego Rynku.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia Miasta Wałbrzycha do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad reprezentacji Miasta Wałbrzycha w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr LIX/601/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr LIX/601/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

20. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

21. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za okres od stycznia do października 2014 roku.

22. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

23. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

24. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

25. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group