Poniedziałek, 26 lipca
Imieniny: Anny, Grażyny, Mirosławy
Czytających: 4109
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Reakcja Ministerstwa Finansów na list Rady Powiatu

Piątek, 9 września 2011, 17:02
Aktualizacja: Sobota, 10 września 2011, 7:10
Autor: Sven
Wałbrzych: Reakcja Ministerstwa Finansów na list Rady Powiatu
Fot. użyczone
Pod koniec sierpnia radni powiatowi wystosowali listy do Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzisiaj nadeszła pierwsza odpowiedź.

Dzisiaj Rada Powiatu Wałbrzyskiego otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Finansów. W liście datowanym na 24 sierpnia 20011 roku, radni postawili trzy ważne pytania:

1. Kto przejmie zobowiązania, które Rada Powiatu Wałbrzyskiego zaciągnęła na modernizację szkół, placówek i dróg powiatowych, a które w przeważającej części, po odzyskaniu praw grodzkich, zostaną przekazane gminie?

2. Jaki los czeka Powiat Wałbrzyski w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami inwestycyjnymi, a co za tym idzie finansowymi, które znajdują się na terenie gminy Wałbrzych?

3. Ze wstępnych ustaleń wynika, że deficyt Powiatu Wałbrzyskiego po wydzieleniu gminy Wałbrzych wzrośnie do 200%. W jaki sposób Ministerstwo Finansów zamierza wspomóc finansowo Powiat Wałbrzyski w przypadku odzyskania praw grodzkich przez Wałbrzych?
Cały list przytaczamy tu: http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,11395

W dzisiejszej odpowiedzi nie ma odpowiedzi na postawione pytania, ale jest inna cenna informacja. Otóż Ministerstwo Finansów oficjalnie nic nie wie o planach przywrócenia grodzkości Wałbrzycha, ponieważ nie otrzymało żadnego pisma w tej sprawie. W treści listu możemy także znaleźć wyjaśnienie prawnego aspektu likwidowania, łączenia, dzielenia i tworzenia powiatów.

Oto treść listu:

Pan Szymon Heretyk
Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych

Szanowny Panie Przewodniczący

W związku z pismem Pana Przewodniczącego nr OBR.0004.14.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., dotyczącym podziału Powiatu Wałbrzyskiego, Ministerstwo uprzejmie informuje, iż do Ministerstwa Finansów nie wpłynął projekt aktu prawnego przewidujący powyższą zmianę.

Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. 1592, z późń. zm.), tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie powiatów oraz ustalanie ich granic następuje w drodze
rozporządzenia Rada Ministrów.

Powyższe rozporządzenie może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy. Wydanie tego rozporządzenia, wymaga zgodnie z art. 3b ww. ustawy o samorządzie powiatowym:

1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,

2) opinii odpowiednio rad powiat6w lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami,

3) opinii rad gmin, kt6rych dotyczy wniosek,

4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego wnioskiem.

Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

Do wiadomości:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (28) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group