Niedziela, 1 października
Imieniny: Danuty, Igora, Remigiusza
Czytających: 5269
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Związek Powiatów Polskich wydał stanowisko w sprawie przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu

Środa, 27 czerwca 2012, 14:38
Aktualizacja: 14:39
Autor: red
Wałbrzych: Związek Powiatów Polskich wydał stanowisko w sprawie przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu
Fot. red
Związek Powiatów Polskich ocenił negatywnie zamiar przywrócenia Wałbrzychowi rangi miasta na prawach powiatu.

Oto treść tego stanowiska:

STANOWISKO Związku Powiatów Polskich w sprawie przywróceniu miastu Wałbrzych praw powiatu.

Związek Powiatów Polskich negatywnie ocenia zamierzenie przywrócenia Wałbrzychowi rangi miasta na prawach powiatu.

Od wieków, najmniejszym zdolnym do samodzielnego funkcjonowania obszarem było miasto wraz z otaczającym je obszarem wiejskim.

Miasto działające w oderwaniu od swojego otoczenia upadnie w związku z brakiem popytu na świadczone przez nie usługi Z kolei, obszar wiejski oderwany od miasta, będzie pozbawiony potencjału instytucjonalnego i znajdzie się w sytuacji kryzysowej w związku z brakiem bodźców rozwojowych.
W Polsce, powiat został pomyślany właśnie jako pewna samodzielna całość, obszar funkcjonalny obejmujący miasto i otaczające go gminy, a jednocześnie obszar świadczenia usług o charakterze ponadgminnym. Świadczenia te powinny być realizowane przez jeden organ administracji publicznej. W ten sposób zagwarantowano członkom lokalnej wspólnoty samorządowej równy dostęp do tych usług, bez względu na to czy mieszkają w mieście, czy w gminach wielkich oraz równy udział w podejmowaniu decyzje dotyczących świadczenia tych usług.

Rozwiązania, w których położonym centralnie miastem na prawach powiatu zarządza w pełni prezydent miasta, a całym otoczeniem starosta, jest poważnym wyzwaniem organizacyjnym, prowadzącym niejednokrotnie do marnotrawienia sił i szkodliwej konkurencji (np. wówczas, gdy korzystnie, bo centralnie położone szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez miasto, walczą o uczniów ze szkołami powiatowymi rozrzuconymi peryferyjnie po obszarze całego powiatu).

Za przywróceniem miastu Wałbrzych praw powiatu nie przemawiają żadne racjonalne argumenty. Dobitnie pokazują to wyniki przeprowadzonych konsultacji, w których za wydzieleniem Wałbrzycha z lokalnej wspólnoty mieszkańców, opowiadają się głównie instytucje zewnętrzne takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa i Wojewoda, a przeciwni są bezpośrednio zainteresowani: samorządy gminne.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego posiada wiele sprzeczności w jego uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji. Kiedy w uzasadnieniu czytamy, że dzięki proponowanej zmianie wszystkie narzędzia pracy znajdą się w ręku miasta, co pozwoli na spójną politykę zatrudniania na obszarze miasta, to w ocenie skutków regulacji dowiadujemy się, że proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

Najbardziej kuriozalna i niemożliwa do zaakceptowania przez Zwiazek Powiatów Polskich jest ocena skutków realizacji zawarta w projekcie rozporządzenia. Czytamy w niej, m.in. „Przedmiotowa regulacja nie będzie miała skutków społecznych.”

Jak może nie mieć skutków społecznych rozwiązanie, które chce przeciąć więzi lokalne, wyłączając miasto Wałbrzych z jego naturalnego otoczenia.

Powiat to „polis” – wspólnota powiatu i miasta. Nie należy jej w żaden sposób rozbijać. Widziały to cztery rady miast i rada powiatu, które opowiedziały się przeciw zmianom.

O ile zatem nie opowiadamy się za likwidacją kolejnych miast na prawach powiatu, to kategorycznie sprzeciwiamy się powiększeniu ich liczby.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Marek Tramś

Czytaj również

Komentarze (25)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group