Niedziela, 2 października
Imieniny: Dionizego, Sławomira
Czytających: 2575
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie wałbrzyskim

Niedziela, 1 lipca 2012, 14:03
Aktualizacja: 14:04
Autor: red
25 czerwca 2012 roku w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest–Park" odbyło się szóste spotkanie panelowe z cyklu " Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE", które wiąże się z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014 –2020. Celem spotkania było omówienie barier i szans na rozwój przedsiębiorczości w powiecie wałbrzyskim, ze szczególnym naciskiem na działania innowacyjne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, urzędu pracy, pracodawców i instytucji wspierających rynek pracy w regionie.

Spotkanie otworzyła Monika Wybraniec, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, zapraszając do wysłuchania wykładu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kierownika Działu Programowania i Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego, Łukasza Urbanka. Przedstawiciel UMWD w swoim wystąpieniu poruszył główne założenia Strategii Europa 2020, która będzie funkcjonować w przyszłym okresie programowania na lata 2014-2020. Tematem przewodnim wykładu było "Wsparcie dla dolnośląskich firm w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", w którym omówiono zakres obszarów tematycznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dot. m.in. rozwoju technologicznego i innowacji, wzmacniania badań naukowych, wspierania transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami oraz promowanie transportu zorganizowanego. Podczas spotkania głos zabrała W-ce Prezes Spółki WSSE Invest-Park w Wałbrzychu, Lidia Jarmułowicz , która przedstawiła możliwości funkcjonowania strefy ekonomicznej po 2014 roku, a także zaprezentowała film pokazujący rozmiar inwestycji w WSSE, omówiła zakres podjętych działań, dzięki którym udało się pozyskać nowych przedsiębiorców, przekazała również istotną informację dotyczącą możliwości funkcjonowania stref do 2026 r.

Zebrani mogli wysłuchać informacji odnoszącej się do zmian na rynku pracy, przedstawionej przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu Tadeusza Choczaja W swojej prezentacji przedstawił zestawienia porównawcze na rynku pracy w naszym regionie w latach 2007- 2011, a także wnioski, iż w przyszłości należałoby położyć nacisk na działania innowacyjne i systemowe na rzecz długotrwale bezrobotnych, monitorowanie zmian gospodarczych i szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze, podtrzymywanie siły nabywczej osób tracących pracę, utrzymywanie aktywności zawodowej, zwiększenie mobilności zawodowej oraz pracy na odległość, szkolenia w miejscu pracy oraz przekwalifikowanie zawodowe.

Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Józef Gruszka zaprezentował dostępne formy wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie wałbrzyskim i perspektywy na przyszłość, opowiedział również o działalności Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, który jest instytucją wspierającą rozwój przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Następnie Dyrektor ds. Badań i Rozwoju z Agencji Rozwoju Innowacji Agnieszka Sapa -Mońska , przedstawiła możliwość zwiększenia szansy na sukces projektów innowacyjnych w nowej perspektywie finansowania, omówiła 7 priorytetów tematycznych, które dotyczą m.in. projektów na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, poprawy warunków kształcenia, upowszechnienia szybkiego internetu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji rynków pracy. Z kolei Maciej Zarański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapoznał zgromadzonych słuchaczy z ideą funkcjonowania Klubu Innowatora, który w swym statucie zakłada innowacyjne projekty tworzone przez środowisko akademickie, rozwiązujące problemy jednostek samorządu terytorialnego. Są to rozwiązania oparte na wiedzy uniwersyteckiej, badaniach i trendach krajowych, europejskich i globalnych.

Część prelekcyjną zakończył wykład Artura Mazurkiewicza , Prezesa Zarządu heapmail Internet Solutions sp. z o.o. na temat "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)- perspektywa małego i średniego biznesu". Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii , dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działania realizowane w jej ramach są nie tylko częścią PR firmy, ale powinny wynikać z wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorcy i jego głębszej potrzeby włączenia się w rozwiązywanie społecznie istotnych problemów, takich jak bezrobocie, ubóstwo, nierówne szanse na rynku pracy czy utrudniony dostęp do edukacji na wsi, a także niewystarczający poziom ochrony środowiska. Przedsiębiorca prowadzi firmę w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne jak i interes społeczny czy ekologiczny, pomiędzy którymi powinna zachodzić równowaga. Prezes heapmail wspomniał również o korzyściach wynikających z wcielenia koncepcji CSR dla sektora małego i średniego biznesu, wskazał również organizacje pozarządowe jako naturalnego partnera biznesu w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Na zakończenie spotkania ciekawą dyskusję zainicjował Maciej Zarański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który wraz z W-ce Prezes WSSE Lidią Jarmułowicz zaproponowali organizację spotkania o charakterze warsztatów, odnoszących się do problemów samorządów lokalnych i realnych możliwości rozwiązania ich w zakresie wzajemnej współpracy, chociażby tak istotnego problemu jak segregacja odpadów.

Justyna Pichowicz , Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zobowiązała się do urzeczywistnienia pomysłu warsztatów.

Relacje z wcześniejszych spotkań oraz prezentacje na nich przedstawiane znaleźć można na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce Strategia Rozwoju Powiatu .

www.powiat.walbrzych.pl

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group