Czwartek, 24 czerwca
Imieniny: Jana, Danuty
Czytających: 2077
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Głuszyca: Głuszyca bez budżetu

Wtorek, 31 stycznia 2012, 7:34
Aktualizacja: 15:14
Autor: opr. PAW
REGION, Głuszyca: Głuszyca bez budżetu
Fot. UM w Głuszycy
Większością głosów Rada Miejska w Głuszycy odmówiła uchwalenia budżetu gminy Głuszyca na rok 2012.

Rada nie rozpatrzyła również projektu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2025. Rada Miejska jednogłośnie natomiast przyjęła uchwałę określającą nowe zasady wypłacania ekwiwalentów dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych. Radnym przedstawiony został wybrany w konkursie nowy sekretarz gminy, którym od 25 stycznia 2012 r. jest Mirosław Bartolik.

Należy przypomnieć, iż projekt uchwały budżetowej został radnym przedłożony 15 listopada 2011 r. Miesiąc później, tj. 14 grudnia 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie odnośnie projektu budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwalanie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, a przesunięcie w czasie może być uzasadnione jedynie szczególnymi okolicznościami i musi nastąpić nie później, niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Podczas 21. sesji w obecnej kadencji, radni wysłuchali rekomendacji przedstawionej przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Kotowicza oraz skarbnik gminy Ewę Kłusek. Zostali też zapoznani z autopoprawkami uwzględniającymi część wniosków zgłaszanych w trakcie posiedzeń komisji merytorycznych, jakie odbyły się w ostatnich dniach. Odbyła się też debata, podczas której radni zwracali uwagę na niektóre problemy – ich zdaniem – nie uwzględnione w projekcie budżetu i autopoprawkach. W głosowaniu en block najpierw odrzucono wszystkie autopoprawki zgłoszone na wstępie dzisiejszej sesji, a następnie całą uchwałę budżetową. Za przyjęciem wszystkich autopoprawek, jak i za uchwaleniem budżetu, głosowali jedynie radni: Halina Bisek, Barbara Jelewska, Monika Rejman, Grzegorz Sakowicz i Marek Masiuk. Pozostali radni: Grzegorz Pieroń, Janusz Rech, Maria Sokołowska, Grzegorz Szymański, Bernard Szostak, Jan Chmura, Jerzy Marszał, Tomasz Trawczyński, Roman Czepil byli przeciw.

Skutkiem woli wyrażonej przez większość radnych jest utrata wyłącznej kompetencji rady gminy do uchwalania budżetu. Po 31 stycznia 2012 r. nie może bowiem już podjąć uchwały budżetowej, a gmina będzie funkcjonować tylko na podstawie budżetu, jaki ustali Regionalna Izba Obrachunkowa. Z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy sytuacja taka bez wątpienia nie sprzyja samodzielnemu kształtowaniu wydatków, szczególnie w sferze projektów inwestycyjnych, zwłaszcza, że zapisane w projekcie budżetu na rok 2012 zamierzenia inwestycyjne oparte są o opracowane i częściowo zgłoszone już aplikacje o dofinansowanie zewnętrzne. RIO bowiem nie zabezpieczy w uchwalonym przez siebie budżecie realizacji zadań, które nie mają charakteru obligatoryjnego.

Źródło: www.gluszyca.pl

Czytaj również

Komentarze (17) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group