Sobota, 24 września
Imieniny: Gerarda, Teodora
Czytających: 3677
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą

Poniedziałek, 5 marca 2012, 11:26
Aktualizacja: 11:27
Autor: opr. PAW
powiat wałbrzyski: Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą
Fot. red
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania stosownych wniosków.

Wsparcie będzie realizowane w ramach kontynuowanego w b.r. projektu systemowego pod nazwą „Przeciw bezrobociu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Pomoc adresowana jest do 135 osób bezrobotnych (w tym 82 kobiet (K) i 53 mężczyzn (M)) należących do określonych grup bezrobotnych, w tym defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

1. 10 osób w wieku 50-64 lata, tj. 6K i 4M,
2. 11 osób w wieku 15-24 lata, tj. 7K i 4M,
3. 114 osób należących do pozostałych grup bezrobotnych, tj. 69K i 45M (nie będących osobami wymienionymi w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia).

Nabór wniosków trwać będzie od 29.02.2012 r. do 14.08.2012 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu.

Średnia wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi 14.400 zł.
Projekt przewiduje, że udzielone wsparcie – za wyjątkiem adresowanego do 2 bezrobotnych (KiM) – stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski prosimy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej, przy ul. Ogrodowej 5 B, pok. 29.

Wniosek do pobrania na stronie: http://www.urzadpracy.pl/portal/pl/12/10374/23022012__Informacja_dla_osob_bezrobotnych_kobiet_i_mezczyzn_zainteresowanych_ws.html

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, pok. 201, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Przed złożeniem wniosku, należy zapoznać się zasadami postępowania dotyczącymi składanych wniosków. Informacja na stronie: http://www.urzadpracy.pl/portal/pl/12/10374/23022012__Informacja_dla_osob_bezrobotnych_kobiet_i_mezczyzn_zainteresowanych_ws.html

UWAGA!

Udział osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które w latach ubiegłych były uczestnikami projektu „Przeciw bezrobociu” będzie poddany wnikliwej analizie pod kątem kryteriów, jakie winna spełniać osoba bezrobotna (KiM) powracająca do w/w projektu.

(do pobrania na stronie

http://www.urzadpracy.pl/portal/pl/12/10374/23022012__Informacja_dla_osob_bezrobotnych_kobiet_i_mezczyzn_zainteresowanych_ws.html

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group