Sobota, 24 lipca
Imieniny: Kingi, Krystyny
Czytających: 2490
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Sojusz Lewicy Demokratycznej zabiera głos w sprawie zawieszenia krzyża w sali obrad Rady Miasta Wałbrzycha

Niedziela, 9 lutego 2014, 7:30
Aktualizacja: 7:35
Autor: red
Wałbrzych: Sojusz Lewicy Demokratycznej zabiera głos w sprawie zawieszenia krzyża w sali obrad Rady Miasta Wałbrzycha
Fot. red.
Poniżej prezentujemy stanowisko wałbrzyskiego SLD w sprawie zawieszenia krzyża w sali obrad Rady Miasta Wałbrzycha, a także tekst pisma, jakie radny Mirosław Lubiński złożył u przewodniczącej Rady Miasta Marii Romańskiej.

Stanowisko SLD Wałbrzych w sprawie zawieszenia krzyża w sali obrad Rady Miasta Wałbrzycha:

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi niezłomnie na stanowisku wyrażonym w zapisach Konstytucji RP oraz innych ustawach zapewniających wszystkim Obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej równość i swobodę wyznania z uwzględnieniem neutralności światopoglądowej Państwa. Zapisy te mówią nam, że każdy Obywatel ma prawo do wolności w takim zakresie, który nie powoduje ograniczenia wolności innej osoby, a każdy z Obywateli winien oczekiwać równego traktowania bez względu na jego wyznanie, sympatie polityczne i światopogląd.

Mając na uwadze powyższe pragniemy stwierdzić, że nie zgadzamy się z decyzją przewodniczącej rady Miejskiej Wałbrzycha, Pani Anny Romańskiej w kwestii zezwolenia radnym PiS na zawieszenie krzyża w sali obrad Rady Miasta.

Jednocześnie deklarujemy wolę takiego uregulowania sprawy, w którym racje stron zostaną zaspokojone w taki sposób, aby przepisom prawa oraz równemu traktowaniu Obywateli przez instytucje administracji publicznej stało się zadość.

Szymon Heretyk
Przewodniczący Rady Powiatowej SLD
w Wałbrzychu


Poniżej zamieszczamy tekst pisma wystosowanego do Pani A. Romańskiej - Przewodniczacej Rady Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych, dnia 03.02.2014

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Anna Romańska

radny: Mirosław Lubiński

Sojusz Lewicy Demokratycznej

W sprawie: zawieszenie w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu krzyża.

W związku z zawieszeniem w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta w Wałbrzychu symbolu religijnego w postaci krzyża Kościoła rzymskokatolickiego, co odbyło się na wniosek czy też; jak wynika z informacji prasowych; prośbę radnych Prawa i Sprawiedliwości zwracamy się z pytaniem do przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha, Pani Anny Romańskiej :

1. Czy wyrazi pani zgodę na umieszczenie symboli religijnych innych Kościołów i związków wyznaniowych prawnie zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Czy wyrazi pani zgodę na umieszczenie symboli środowisk, które uniwersalne wartości takie jak, cyt.: „...prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno wywodzą z innych źródeł..." światopoglądowych i filozoficznych;

3. W przypadku odmowy dotyczącej punktów 1 i 2 zwracamy się z prośbą o polecenie i dopilnowanie zdjęcia zawieszonego dotychczas symbolu religijnego.

Wyrażenie zgody lub odmowy wraz z jej konsekwencjami stanowić będzie symbol realizacji zapisów prawa dotyczących równości traktowania Obywateli Naszego kraju rożnych wyznań i światopoglądów przez władze publiczne.

Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze stał na stanowisku, że urzędy powinny być wolne od wszelkiej manifestacji religijnej, a sprawy wyznaniowe czy światopoglądowe należy traktować jako osobistą sprawę każdego Obywatela bez względu na to, jaką funkcję sprawuje i którą grupę społeczną lub wyznaniową reprezentuje.

O neutralności i bezstronności władz publicznych, cyt.: „...w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych..." mówi jasno art.25 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z konstatacją z obrad Rady Miejskiej Wałbrzycha w dniu 23.01.2014, iż dotychczasowy konsensus został zachwiany zwracamy się z prośbą jak wyżej.

W uzasadnieniu pragniemy zauważyć, że przepisy prawa dotyczące wspomnianej sytuacji są niedookreślone, tak więc wyrażenie wcześniejszej zgody dla wnoszących radnych Prawa i Sprawiedliwości przy odrobinie dobrej woli można by uznać za realizację zapisu art.53 ust.1 i 2 Konstytucji RP. Zgoda ta; choć kontrowersyjna dla części społeczeństwa; jest możliwą do zaakceptowania jedynie w sytuacji sprawiedliwego potraktowania wszystkich Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuacja taka nastąpi w momencie przychylenia się do punktów: 1 i 2 zapisanych we wstępie. Wspomniana Ustawa Zasadnicza jako najważniejszy akt prawny obowiązujący w Polsce w art.25 ust.1 gwarantuje bowiem równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce oraz poszanowanie praw osób niewierzących.

Należy jednoznacznie stwierdzić iż odmowa dotyczącą przychylenia się do prośby zawartej w punktach 1 i 2 z jednoczesną odmową dotyczącą punktu 3 będzie złamaniem:

- zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wyżej wymienionych artykułów oraz art.31, art.32 oraz art.53 w odniesieniu do osób o innym światopoglądzie czy wyznawanej religii.
- zapisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w zakresie: art. 1 ust.3, art.6 ust.1, art.9 ust2, pkt 1 i 3, art.10 ust.1;
- zapisu art.1 Konkordatu - umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską;
- innych źródeł prawa obowiązujących w Polsce.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej powyższej sprawy.

Radny Mirosław Lubiński
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Czytaj również

Komentarze (35) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group